TEKSTVERZORGING / TOILETTAGE DES TEXTES / TEXT QUALITY / TEXTPFLEGE

2017 superdemocratie senaat photo m hka 6 45

Ensemble

‘Lex dura, sed lex’, de wet is hard, maar het is (nu eenmaal) de wet. In een wet toont het woord zich in een van zijn meest autoritaire, normatieve gedaanten. Het is dan ook erg belangrijk dat het maken ervan met grote zorg gebeurt en dat er aan de formulering bijzondere tijd en aandacht wordt besteed. Ook dient bestaande wetgeving regelmatig weer onder handen te worden genomen. Die toewijding bij de omgang met nieuw en bestaand materiaal kenmerkt ook ieder creatief werk. 

De Senaat waakt traditioneel over de tekstuele kwaliteit van de wetgeving. Door geregelde ‘opschoning’ van het juridisch arsenaal wil hij de afstand tussen burger en rechtsstaat verkleinen.


Denmark (°1950, leeft in Antwerpen) is bezeten door de mediastroom en verzamelt in zijn installaties allerhande drukwerk. In Les Quatre Saisons de Moniteur belge comprimeert hij de juridische productie van een jaar, bedoeld om onze maatschappij beter te organiseren. Naast een reflectie over het functioneren van het Recht is het werk ook een meditatie over de menselijke hoogmoed.

Brusselse dichter en kunstenaar Marcel Broodthaers (°1924- †1976) plaatst op een educatieve plaat bij de verschillende runderrassen de namen van automerken. Op ludieke wijze confronteert hij op die wijze woorden met beelden en demystificeert zo de autoritaire en bindende macht van de taal.

Sheela Gowda (°1957, leeft in Bangalore) herwerkt in vier patchwork-quilts resterende stukken stof uit de textielfabrieken, ooit door arme vrouwen opgepikt en rudimentair bij elkaar genaaid tot overtrekken. Dertig jaar later worden deze kleurvlakken de ondergrond van Gowda’s subtiele kritische manipulaties en krijgen ze, door het aanbrengen van ander bedrukt textiel, meerdere vooral sociaal-politieke betekenissen.

Items View all

Actors View all