MONOCULTURE – Eugenics in Great Britain

2020 monoculture photo m hka cc 10

Ensemble

Sir Francis Galton introduceerde de term eugenetica en legde de basis voor een beweging die zich de volgende decennia verder zou ontwikkelen. Hij was geïnspireerd door de theorie van evolutie via natuurlijke selectie, geïntroduceerd door zijn halfneef Charles Darwin, en wijdde zijn studies aan de verbetering van het menselijk ras. Galton was ervan overtuigd dat dankzij eugenetica-onderzoek natuurlijke selectie vervangen kon worden door efficiëntere processen. Het boek van G.K. Chesterton is een belangrijk maar zeldzaam voorbeeld van de anti-eugenetische essays die in die tijd in Groot-Brittannië circuleerden. Hij voorspelde dat de eugenetica misbruikt zou worden en geloofde dat ze ingezet zou worden als middel om de armen te onderdrukken. Hoewel Chesterton vanwege zijn ideeën van irrationaliteit werd beschuldigd, had het boek toch een aanzienlijke invloed op het Britse parlement. Ondanks het feit dat de eugenetische beweging in Groot-Brittannië ontstond, werd de eugenetica-wetgeving zoals die in de Verenigde Staten, en later in Duitsland, werd geïntroduceerd, nooit doorgevoerd in Groot-Brittannië.

Items View all