Foundation Gordon Matta-Clark

Uriburu  trafalgar square fountains  1974  photo clinckx

Ensemble

Om *Office Baroque* te bewaren, werd in 1979 de 'Stichting Gordon Matta-Clark' opgericht. Bij de vroege dood van Gordon Matta-Clark in 1978 bleek *Office Baroque* zijn enige structurele ingreep die nog overeind stond. De Antwerpse kunstscène, met op kop het ICC, startte een campagne op om dit meesterwerk te bewaren en het te integreren in een nog op te richten museum voor hedendaagse kunst te Antwerpen. Kunstenaars van over de hele wereld steunden het project en schonken een werk aan de ‘Stichting Gordon Matta-Clark’. Helaas moest *Office Baroque* er, ondanks alle inspanningen, toch aan geloven.

Antwerpen moest het nog jaren wachten op zijn museum voor hedendaagse kunst. De collectie van de Stichting Gordon Matta-Clark was wel één van de argumenten voor de uiteindelijke oprichting van het ‘MuHKA’ in 1985. Deze verzameling van kunstenaarsgiften (zoals het hierboven afgebeelde werk *Project coloration:Trafalgar Square Fountains* van Nicolas Uriburu) was een afgesloten entiteit van kunstwerken en documenten van eind jaren ‘70, die de historische grondslag vormen van de M HKA-collectie.

Items View all

Actors View all

Ensembles View all