Sans titre (Empty Gallery)

Dsc 0380

Roman Ondák

2000

Tekening, 400 x 250 cm.
Materials: 24 frames

Collection: Courtesy FNAC 00-000, Centre National des Arts Plastique, France.

Untitled (Empty Gallery) is een verzameling van vierentwintig tekeningen. In het werk speelt Ondák met de idee rond de perceptie van de lege galerij, een wederkerend motief in zijn gehele oeuvre. Ondák gaf de opdracht aan enkele vrienden en familieleden om via zijn persoonlijke aanwijzingen een lege galerij te tekenen. Het hele werk speelt met de idee van een dubbel perspectief over ruimtelijkheid.

Enerzijds, spelen de subtiele variaties tussen de verschillende tekeningen met de blik van de toeschouwer. Iedere afzonderlijke tekening is vergelijkbaar met het belang van een filmframe in een animatiefilm. Elke ingekaderde tekening krijgt hierdoor een aparte autonome invulling.

Anderzijds, schept de hele cluster een configuratie of heterogeen storyboard. Daaruit ontspringt een reflectie over de galerijruimte. De perceptie verschuift dus steeds van de verzameling via de individuele tekening naar de toeschouwer en vice versa.

Kortom, speelt het werk met de idee van een tussenruimte door de blik van de toeschouwer steeds op een andere manier te kaderen ten opzichte van het werk, zichzelf en de ruimte.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all