Optimistic Box N°1

Robert Filliou

1968

Object, 11 x 11 x 11 cm.
Materials: wood (beech), lock, labels, 1 stone

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00006).

Vertrekkend vanuit zijn idee dat goed gedaan; slecht gedaan en niet gedaan evenwaardige principes zijn creëert Robert Filiou een reeks Optimistic boxes als nieuwjaarsgeschenken. « Nouvel an Pour vous et vos amis renouvelez l'art d'offrir. Ces artistes ont conçu et réalisé pour vous des cadeaux...inquiétants insolents et baroques... De 30 à 3000 F.” (Nieuwjaar Voor u en uw vrienden, hernieuw de kunst van het geven. Deze kunstenaars ontwierpen en realiseerden storende, onbeschaamde en barokke geschenken voor u ... Van 30 tot 3000 franc.)

De edities van Robert Filliou bieden vaak een directe toegang tot de denkwereld van de kunstenaar, zoals ook bij de bekende Optimistic Boxes het geval is. Het gaat om objecten die afwisselend langs binnen en aan de buitenkant kunnen worden gelezen.

De buitenkant van Optimistic Box N° 1 zegt bijvoorbeeld “laat ons god danken voor moderne wapens”, terwijl we aan de binnenkant het volgende kunnen lezen: “we werpen geen stenen meer naar elkaar.” In de doos zelf bevindt zich een plavuis, van het type dat tijdens de Parijse studentenrevolte van 1968 voor heel andere doeleinden werd gebruikt. Optimistic Box N°2 uit 1969 bezingt langs buiten de lof van het huwelijk, terwijl we langs binnen de schertsende toevoeging met drie kunnen lezen – het complementerende beeld binnenin is een pornografische prent waarop twee mannen en één vrouw staan afgebeeld. 

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all