Yawning

Hamlet Hovsepian

1975

Video, 00:02:20 min.
Materials: dvd, 16 mm film

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0434_2).

De meeste films van Hovsepian zijn opnames van eenvoudige, dagelijkse, ogenschijnlijk nietszeggende menselijke handelingen. In Yawning zien we Hovsepian bijvoorbeeld minutenlang geeuwen, zittend op een stoel. Zijn aanpak is rauw, direct en vaak humoristisch. De handelingen grenzen soms aan het absurde of worden op een overdreven manier voorgesteld. Op deze manier zoekt de kunstenaar naar een nieuwe identiteit die niet aan banden is gelegd door de logica van het sociale en politieke bestel.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all