Behandelingen

Guillaume Bijl

1975-1979

Collage, 6 x (80 x 60 cm).
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community (Inv. no. BK7802_M506).

Behandelingen zijn meer doelgerichte en uitgewerkte scripts in woord en beeld. Deze Behandelingen zijn meer ingrijpend. Ze liggen aan de basis van Bijls latere 'transformatie-installaties'. Voor de Behandelingen ontwerpt Bijl immers een aantal concrete en gedetailleerde ervaringsparcours die de bezoeker / deelnemer doorheen de verschillende stadia van een cruciaal (maar banaal) gebeuren leiden. Zo zijn er de behandelingen Kerk, Onderwijs, Leger, Reizen, Bouwen, Arrivisme, Sex, Psychiatrie en 'Sleur van een alledaags Arbeidersleven'. Hiervoor put Bijl uit zijn persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens studies en werk. Tegelijkertijd zet hij zijn op diverse gebieden vergaarde knowhow (beeldende kunst, literatuur, film en theater) in. Behandeling Leger (1976) wordt door Bijl als volgt samengevat: "De tentoonstellingsruimte wordt hier omgevormd tot een actief belevingsveld voor de deelnemende 'toeschouwers', die elk afzonderlijk tijdens een circa 6 uur durende 'rondgang' een militair 'gedwongen' avontuur beleven, bijgestaan door 'begeleiders'." Bijls driedimensionale hyperrealisme vertaalt zich in de precisie en de detaillering waarmee hij te werk gaat, een werkwijze die hem ook vandaag kenmerkt. De 'kamerstructuur' van het Turnhoutse Beroepsheroriëntatie-centrum (1980) en de Psychiatrische Instelling die Bijl het jaar daarop in het PSK realiseert, vloeien rechtstreeks uit de 'omgevormde tentoonstellingsruimte' van de Behandelingen voort.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all