One Cycle of Memory in the City of L

Jill Magid

2004

Boek, 21 x 14.5 cm, 100 p, language: English, publisher: South Korea: Jill Magid/Icheon Women Artists' Biennale, Self-Publishing, ISBN: N/A.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2025/170).

Literaire synopsis

In de stad Liverpool hangen 242 veiligheidscamera’s die worden gemonitord door CITYWATCH, een samenwerking tussen de politie van Merseyside en het stadsbestuur, vanuit een niet aangegeven controlekamer, ergens in het stadscentrum. De beelden van die camera’s worden 31 dagen lang bewaard – daarna wordt het materiaal gewist, tenzij het wordt opgevraagd als bewijsstuk. Opgevraagd beeldmateriaal wordt minimum zeven jaar lang bewaard in een ‘Evidence Locker’, een digitaal bestand in de centrale IBM-computer. Magid verbleef 31 dagen lang in Liverpool om met de politie te werken en haar eigen ‘bewijskluis’ te creëren. Die kluis met beeldmateriaal van de politie bevat meer dan 35 items, met meer dan elf uur beeldmateriaal. Voor toegang tot het beeldmateriaal moest Magid 31 aanvragen indienen, wettelijke documenten die de politie details verschaffen over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van een ‘incident’. Magid koos ervoor om deze formulieren in te vullen alsof het om liefdesbrieven ging, en ze vertelde hoe ze zich voelde en wat er door haar hoofd ging. Die ‘brieven’ vormen de novelle One Cycle of Memory in the City of L, een intiem portret van de relatie tussen haarzelf, de politie en de stad.

Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar

Jill Magid creëerde een website waarop men kan inschrijven om het boek via e-mail te ontvangen in 31 afleveringen: "Bewijs wordt u geleverd in 31 afleveringen via uw privé-e-mailadres. Al het materiaal is vertrouwelijk, bedoeld om alleen door u te worden gezien. Wanneer anderen er toegang toe willen, moeten zij een aanvraag indienen, net als u". Jill Magid gaat op zoek naar intieme relaties tussen onpersoonlijke structuren. De systemen waar ze mee werkt – zoals de politie en bewakingscamera’s – functioneren met een afstand, met een groothoeklens, en ze maken iedereen gelijk en wissen het individu uit. De kunstenaar gaat op zoek naar de potentiële zachtheid en intimiteit van hun technologieën, de vergissing van hun alleswetende standpunt, de manieren waarop ze het geheugen bewaren (en toch neigen te vergeten), hun diepgewortelde positie in de maatschappij (de oorzaak voor hun onzichtbaarheid), hun autoriteit, hun ogenschijnlijke onaantastbaarheid – en, met dit alles, de mogelijkheid om dat om te keren.

Novel's website

Book Design: Emily Lessard

Events View all

Ensembles View all

Actors View all