14 chansons et 1 charade / 14 songs and 1 riddle / 14 chansons und 1 rätsel

Robert FilliouDieter RothDick HigginsGeorge BrechtSteve Mc Caffery B.P. Nichol

1967

Boek, 16 x 12 cm, 154 p.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00004).

14 Songs and 1 Riddle (14 liederen en 1 raadsel) is een tekst, oorspronkelijk in 1963 geschreven door Robert Filliou en uitgevoerd in 1977. De tekst werd in 1968 vertaald naar het Engels in 1966 door George Brecht en vervolgens naar het Duits door Dieter Roth. Tijdens de performance 14 Songs and 1 Riddle las Allan Kaprow de Engelse vertaling van George Brecht, Vincent Trasov las de Duitse vertaling van Dieter Roth, Steve Mc Caffery las zijn eigen homofone versie evenals de vertaling van BP Nichol en Dick Higgins, en Robert Filliou las de oorspronkelijke tekst.

Deze oorspronkelijke tekst is een reeks bizarre erotische gedichten, gekenmerkt door herhalingen, opsommingen, alliteratie, assonantie en homofonen met reminiscenties aan Mallarmé en Dufrêne. Het ontstaansproces vertegenwoordigd in deze vertaling en transcriptie, wordt ook verkregen bij het lezen van de teksten. De uitvoerende artiesten voeren deze teksten of afzonderlijk of gelijktijdig, of in echo op volgens het principe van le son du sens et le sens du son.

Media View all

Events View all

Actors View all