Verbaal Gelaat

De vree  paul  revolutie  1968

Paul De Vree

1969

Prent, 6 x (450 x 450 mm).
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00160).

Verbaal Gelaat werd in 1969 uitgegeven door De Tafelronde en bevat 6 zeefdrukken op 50 exemplaren van enkele visuele gedichten die De Vree reeds eerder liet verschijnen in de bundels Zimprovisaties(1968) en later ook grotendeels zou heropnemen in Poëzien (1971). De titel Verbaal Gelaat verwijst naar de uitdrukking “Imaged words – worded images” van Richard Kostelanetz. Het zijn visuele gedichten waar De Vree gebruik maakt van de mogelijkheden van de typografie en van niet zuiver taalkundige middelen, vooralsnog beperkt tot eenvoudige grafische middelen als lijn en ingekleurd vlak, hoewel hier ook door het aanwenden van fotografisch materiaal in de vorm van een collage de tendens van zijn latere en meer engagerend werk zich al duidelijk laat manifesteren. Waar in ‘De molen der contestatie’ volledig gebruik wordt gemaakt van de typografie van de typemachine, wordt deze in Revolutie, (H)Owl en London verlaten ten voordele van een verdergaande grafische uitwerking van het woordbeeld. De korrelige grijstonen van Waar zijn mijn hoofd… doen denken aan een krantenfoto, terwijl in Amsterdam het fotografische beeld wordt ingevoegd.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all