Frame

Van warmerdam frame 1997

Marijke van Warmerdam

1997

Installatie, 285 x 380 cm.
Materials: 16mm film, mini-disc, projection tower, loop system, speakers

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6981_M182).

Hoewel de Nederlandse Marijke van Warmerdam zich van velerlei media bedient, geniet zij internationaal toch in de eerste plaats bekendheid omwille van haar 16mm-filminstallaties. In deze vaak melancholisch getinte werken – een onvermijdelijk neveneffect van haar voorkeur voor een oubollige registratietechnologie – onderzoekt Van Warmerdam noties als tijd, beweging, gebaar, houding en herhaling.

Frame is een werk dat Marijke van Warmerdam speciaal realiseerde voor een tentoonstelling in het M HKA in 1997. Deze bijna statische 16mm-film met geluidsband toont een groep mensen die met de rug naar ons toe staan gedraaid, en door een grote raampartij schijnbaar gebiologeerd naar weer iets anders kijken. Ook in dit werk, dat alludeert op de cinematische thematiek van versluiering en onthulling, maakt de ratelende filmprojector integraal deel uit van de installatie.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all