Zelfportret in huiskamer [Self-Portrait in Living Room]

Fred Bervoets

1991

Schilderij, 194 x 205 cm.
Materials: acrylic, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6121_M121).

Vanaf 1988 wordt Bervoets’ werk soberder en sterk uitgezuiverd. Dat weerspiegelt zich ook in zijn zelfportretten. Het Zelfportret in huiskamer is een voorbeeld van de reeks ‘Witten’: het wit van het doek krijgt een even belangrijke plaats toegemeten als de kleur van de verf. Bervoets’ familiale en huiselijke omgeving is een ander weerkerend onderwerp. Voor de schilder is het gezinsleven tegelijk een kwelling en de ultieme zegen. Net als in de etsen die hij aan dit thema wijdt, gaat het om zeer eenvoudige composities met slechts enkele centraal geplaatste, bijna lineaire motieven.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all