Zonder titel (Broodkruis) [Untitled (Bread Cross)]

Heyvaert,%20ren%c3%a9,%20untitled,%201988%20photo%20clinckx

René Heyvaert

1981

Sculptuur, 118 x 118 x 4 cm.
Materials: bread, wood

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0393).

Veel werk van René Heyvaert draait om een confrontatie van het banale en het verhevene, van het alledaagse en het bijzondere. Enerzijds behandelde hij motieven of symbolen die het particuliere overstijgen, zoals het kruis of abstracte patronen. Anderzijds gebruikte hij alledaagse, soms burgerlijke, vaak organische materialen die hij om zich heen vond en verzamelde, bijvoorbeeld schoenen, tafelkleden en kleurrijk behangpapier, om deze motieven en symbolen uit te drukken. Door de confrontatie tussen die twee wordt zowel de eigenheid van het materiaal benadrukt, als de geestelijke, wiskundige ingreep van de mens. Zo ontstonden sobere, ingetogen werken, die tegelijkertijd een subversief element bevatten. Zonder titel (Broodkruis) is zo'n werk: het beladen symbool van het kruis (overigens tevens een wiskundig symbool!) wordt hier gevormd door zoiets gewoons als ons dagelijks brood.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all