X of Y [X or Y]

Guy Rombouts

1985

Installatie, (l) 1700 cm.
Materials: mixed media

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community (Inv. no. BK5220_M33).

Guy Rombouts is een verwoed verzamelaar van allerlei objecten en materialen. Hij exploreert steeds de specifieke gevoeligheid van gevonden - vaak natuurlijke - materialen en onderzoekt daarbij de plastische mogelijkheden voor zijn schrift. Op die manier maakt hij zijn taal tastbaar, en onderzoekt hij het verband tussen vorm en inhoud, teken en betekenis. In deze installatie, X of Y, komt die gevoeligheid voor materialen zeer sterk tot uiting. Op een driedimensionale manier geeft hij zijn voorstelling van de lettertekens X of Y weer. In het Azart (het alternatieve tekensysteem ontwikkeld door Guy Rombouts en Monica Droste) worden deze letters immers vervangen door een rechte lijn, refererend aan de X- of Y-as.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all