Leeuw [Lion]

Swennen,%20walter,%20leeuw,%202007%20photo%20m%20hkaclinckx

Walter Swennen

2007

, 170 x 150 cm.
Materials: oil, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7686_M438).

Walter Swennen baseert zich voor dit schilderij op een kopie van een bestaande schets van een heraldische leeuw. Hij verrijkt dit beeld met een mooie schildertoets en nieuwe kleuren. De rode en witte rechthoeken ondermijnen de herkenbaarheid van het motief. Op Swennens schilderijen figureren beelden uit stripverhalen, de massamedia en het dagelijks leven. De beelden zijn van iedereen, en tegelijkertijd bezitten ze voor elke toeschouwer een totaal verschillende emotionele geladenheid. Zelf omschrijft de kunstenaar het als volgt: ‘Ik schilder een doek, laag na laag. De onderlaag is strikt privé, en helemaal bovenop komt dan de hoed of de roos, de gemeenplaats. Maar onder die gemeenplaats schemert dus nog het verleden, het avontuur dat aan de roos is voorafgegaan. Iedereen die het doek te zien krijgt, leest een totaal ander avontuur’. Walter Swennen is een schilderend denker die zijn eigen taal der dingen heeft bedacht. Hij schildert datgene wat opduikt in zijn omgeving. Hij gebruikt alles wat hij vindt. Tegelijk is echter elke toets raak en wordt elke kleur met overleg gekozen. Schilderen omschrijft hij als een ‘ernstig spel’.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all