Zonder titel (Gods Voet) [Untitled (God's Foot)]

Walter Swennen

1985

, 200 x 160 cm.
Materials: oil paint on canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK005123).

Walter Swennen is een 'Einzelgänger' die moeilijk in een picturaal hokje onder te brengen is. Onafhankelijk van wisselende stromingen en tendensen heeft hij zijn eigen positie geformuleerd door een eigenzinnige benadering van de schilderkunst. De vraag 'wat nog te schilderen vandaag' beantwoordt hij met de introductie van een nieuwe 'populaire' iconografie... Door figuratieve iconografische elementen, meestal opvallend tweedimensionaal en lineair geschilder, te combineren met abstracte ondergronden ingevuld met monochrome kleurvelden, drippings of rastermotieven onderzoekt Swennen ook enkele fundamentele problemen uit de schilderkunst: ruimte-suggestie op een plat vlak, voor - en achtergrond, mimesis ... Het dilemma van figuratie en abstractie zat hem een tijdlang dwars maar hij formuleerde voor zichzelf als volgt waarom dit een vals probleem bleek: "Een schilderij is altijd de afbeelding van een schilderij". (LDW, 1994)

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all