A City Dragged

Weiner%200002%20lawrence,%20a%20city%20dragged,%20a%20city%20shored,%201970%20photo%20%20syb'l%20s%20pictures

Lawrence Weiner

1970

Installatie, 20.8 x 140.3 cm.
Materials: adhesive letters

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6122_M122).

*A City Dragged / A City Shored* bestaat eigenlijk uit twee op zichzelf staande werken die slechts bestaan uit tekst; ze zijn exemplarisch voor het oeuvre van Lawrence Weiner, dat al sinds de jaren '60 grotendeels bestaat uit concepten of ideeën die hij in teksten uitdrukt, omdat volgens hem het kunstwerk slechts voorgesteld moet worden om te kunnen bestaan. Hij beschouwd zijn muurteksten als sculpturen, gebeeldhouwd in de geest. *A City Dragged / A City Shored* toont zich aan de toeschouwer als zes woorden in zwarte hoofdletters van het lettertype Franklin Gothic op een muur. De woorden kunnen in verschillende contexten en in eender welke ruimte gehangen worden, de inhoud ervan blijft dezelfde. Bij het zien/lezen is historische, culturele of sociale voorkennis niet nodig (wel kennis van de taal waarin het geschreven is). Dit maakt Weiners werk tijdloos; het kan nooit ‘niet of verkeerd begrepen’ worden in een andere tijd. De woorden verwijzen naar een werkelijkheid die je kan ervaren en zijn geen waarheden of metaforen over de wereld. Een vertaling (zoals ‘een stad voortgesleept / een stad gesteund’) verandert of kan een beperking van de interpretatie met zich meebrengen. Zo krijgen we bij het woord ‘shored’ de associatie met water en aan land gaan (shore=kust) en het woord ‘drag’ draagt in zich dreggen, maar ook slepen, zeulen.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all