Portretten [Portraits]

Guy Mees

1969

, 00:03:00.
Materials: 16 mm film, b/w, sound

Collection: Collectie M HKA, Antwerpen / Collectie Vlaamse Gemeenschap (Inv. no. BK007207).

Portretten is het tweede onderdeel van de groep werken onder de titel Niveauverschillen. In de reeks Niveauverschillen verschijnen telkens drie personen op drie verschillende niveaus, namelijk op een erepodium van snelbouwstenen. Doordat de verhoging verplaatsbaar was, kon het werk op de meest diverse locaties getoond worden. Hieruit ontstond een reeks van portretten van uiteenlopende personen, meestal vrienden en familie van de kunstenaar, die een korte, nogal absurde performance uitvoeren. Door het variëren in posities wisselt de hiërarchische positie binnen de groep: boven, midden en onder. Door hun onderlinge verwisselbaarheid wordt de hiërarchie tegelijk verstoord en gerelativeerd. De idee achter deze serie is het markeren van een onderscheid, een verschil, dat door de betrokken personen wordt gedemonstreerd. De camera’s zijn er enkel om dit verduidelijkingproces vast te leggen. In de vroege jaren ’70 werd er omstandig gedebatteerd over het ontstaan van machtsverhoudingen en hiërarchische ordening. Deze thematiek sluit aan bij een leidmotief in het werk van Guy Mees: het onderzoek naar systemen, classificatie, serialiteit en standaardisatie. Met het principe van de *Niveauverschillen* en het gebruik van fotografie en film begaf Guy Mees zich op onontgonnen terrein. Portretten bestaat uit film- en videoregistraties en foto’s op uiteenlopende formaten, van contactafdrukken, over normale familiefoto’s in zwart-wit en kleur, tot opnamen van studiokwaliteit op groot formaat. De uitvoering is bewust onartistiek, volgens het principe van de anonimiteit of de gewild amateuristisch aandoende foto’s van de conceptuele fotografie. Ook de video en de films zijn directe registraties die zonder veel technische bagage en zonder montage gemaakt zijn.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all