Battle for the Square 2

Battle for the square 2

Said Atabekov

2009

Video, 00:05:33.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7711_M460).

In zijn foto-installatie Constellation of Chingizkhan/Southern Cross en zijn video Battle for the Field verwijst de kunstenaar tegelijkertijd naar archaïsche tradities en naar de neoliberale en neokapitalistische klemtoon op competitie tussen mensen in het economische en sociale leven. Het kruis als vorm verwijst naar de vermenging van het christendom met lokaal paganisme.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all