After the Flood [Na de zondvloed, Aprés le déluge]

Ed36 09

Els Dietvorst

2002

Video, 01:05:00.
Materials: digital file (colour, sound)

Collection: Courtesy of the Artist.

Els Dietvorst

Fase III Après le déluge / After the flood / Na de vloed

Dit is de toonfase (fase 3) van het project De Terugkeer van de Zwaluwen van Els Dietvorst. Een project dat diep verankerd is in de wijk rond het Anneessens plein.

Fase 3 (januari 2001 - januari 2003) loopt over twee jaar, het bundelt de elementen uit de eerste en de tweede fase in een scenario, draaiboek en langspeelfilm. Samen met de wijk en de acteurs maken we het proces mee hoe een film gemaakt wordt, het eerste jaar de voorbereiding, het tweede jaar het filmen zelf. De jukeboxverhalen (gebaseerd op verhalen van wijkbewoners) van Anna Luyten worden verdergezet en vormen een basis voor het scenario. Orla Barry wijdt zich aan twee nieuwe magazines. Els Dietvorst werkt aan de voorbereidingen van acteurs, een film en tekstperformance. Tekstfragmenten uit de wijk worden met flarden Rimbaud geconfronteeerd. Bij al deze processen zijn repetities en workshops een rode draad: ze worden telkens op video opgenomen.

In september doken de zwaluwen onder in de kerk St Antonius voor de repetities, in oktober worden er in het CC Strombeek filmstudio's gebouwd voor filmopnames. (6 oktober - 31 oktober 2001).

Al deze opnames worden door elkaar geschud, mixt en getoond in een performance, de acteurs worden hierin losgelaten en aan u voorgesteld!!

Deze performance heeft een groot absurd gehalte en vermengt de straat met het podium. Rode draad is Rimbaud, zijn leven en teksten. We zoeken naar een nieuwe communicatie- en beeldtaal waar muziek en ritme mekaar vinden. Het resultaat van dit jaar werk wordt nu getoond in samenwerking met BSBbis in een avondvullend spektakel.

Ensembles View all

Actors View all