Sollte Steigen

Paulklee solltestiegen

Paul Klee

1932

Schilderij
Materials: oil, watercolour, canvas

Collection: Privécollectie.

De Duits-Zwitserse schilder Paul Klee (1879-1940) wordt vaak in een adem genoemd met Bauhaus en staat bekend om zijn uitgebalanceerde kleurentechniek. In zijn werk zien we talrijke verwijzingen naar muziek, poëzie en mythologie. Hij heeft zijn hele artistieke carrière gezocht naar nieuwe vormen van expressie waarbij een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid werd losgelaten. Zijn verre reizen, onder meer naar Tunesië, vormden een belangrijke inspiratiebron, daarnaast vond hij ook een aanknopingspunt in kindertekeningen en tekeningen van psychiatrische patiënten. Over het algemeen is Klees werk doordrongen van humor en melancholie.
Einde jaren ’20 – begin jaren ’30 richtte hij zich voornamelijk op het bestuderen van ‘beweging in de lucht’. Sollte Steigen is een exponent van deze studie: via de verschillende motieven en symbolen zoals de pijl en de ballon stelt het een onrechtstreekse vraag over de zwaartekracht. De titel -sollte steigen- is eveneens een zinspeling op een mogelijke en een voorwaardelijke hemelvaart. Klee was ervan overtuigd dat een totale bewegingsvrijheid in de lucht onmogelijk was, omdat die
vrijheid steeds onderworpen bleef aan materiële beperkingen en de zwaartekracht. Dit is voor hem de ‘oorsprong van de menselijke tragedie’: ook de mens lijkt vrij, maar wordt evenzeer tegengehouden in zijn beweging door fysieke en conventionele grenzen. Deze meer negatieve visie op (de vrijheid van) de mens kondigt reeds de moeilijkere periode aan die Klee zal kennen vanaf 1933 (de opkomst van het Nazisme die hem verplicht om Duitsland te verlaten en de eerste symptomen van zijn zeldzame ziekte die hem enkele jaren later zal vellen).

Events View all

Ensembles View all

Actors View all