Réfractaires

Charlotte Beaudry

2016

Installatie, 345 x 302 cm.
Materials:

Collection: Collection Province de Hainaut / Dépôt BPS22, Charleroi.

Réfractaire is een wandtapijt dat tot stand kwam naar aanleiding van het partnerschap tussen BPS22 en de tapijtweverij van het Crecit[1], in Doornik. Het werk stelt een adolescente op haar knieën voor, de handen verstrengeld met die van haar spiegelbeeld. Het meisje van wie we het gezicht niet zien, toont een vrouwelijkheid tussen pijn en melancholie. Ze doet denken aan het geweld van een identiteit die geprangd zit tussen twee leeftijden. In een palet dat gedomineerd wordt door grijze en bleekroze tinten, op een monochrome achtergrond en in een compositie die beweging suggereert, zoals een still van een film, lijkt het personage een strijd aan te gaan met de illusie van de picturale ruimte.

Charlotte Beaudry verwerpt elk expliciet discours over de vrouwelijkheid. Zij probeert de valkuilen te ontlopen van het geschilderde beeld en impliciet de aandacht van de kijker te vestigen zowel op wat verborgen is als op wat getoond wordt. “Het reduceren van het uiterlijk, het beperken van de werkelijkheid tot die karakteristieken die men wil tonen, is onvermijdelijk een onderdeel van het picturaal proces. Door details weg te laten zodat enkel een silhouet overblijft, of nog pregnanter, door de keuze van wat binnen en buiten de afbeelding valt, kan je wat afwezig of verborgen is zwaarder laten wegen dan wat getoond wordt. […] Iets schilderen leidt onvermijdelijk tot een eindeloos aantal picturale keuzes, inclusief de keuze om het schilderij zelf te tonen of niet”[2].


[1] Crecit : Centre de Recherches, d’Essais et de Contrôles scientifiques et techniques pour l’Industrie Textile.

[2] GIELEN, Denis, « Het bos door de bomen », in « Charlotte Beaudry », Leuven, MER/STUK, 2008, blz. 12.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all