Poetical License

Sarenco

1969

Mixed Media, 99 x 64 cm.
Materials: digital print, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp - Donated by Jan De Vree.

Poetical Licence (1971) van Sarenco is een iconisch werk dat de inzet van de poesia visiva in een zeer treffend beeld weet weer te geven: een foto van een Iers meisje tijdens straatrellen begin jaren zeventig in Ulster die op het punt staat een grote steen te werpen naar Engelse militairen en gezagsdragers. Dit beeld illustreert Sarenco’s pleidooi voor een radicale en engagerende poëzie; een poëzie met daadkracht en maatschappelijke relevantie, als tegencultuur, strijdbaar en uit op maatschappelijke emancipatie. De poesia visiva zal in de jaren zeventig tot volle ontwikkeling komen in Lotta Poetica, een internationaal kunstenaarstijdschrift opgericht en uitgegeven door Sarenco en de Belgische dichter Paul De Vree. De visuele dichter is niet vrijblijvend en geen salonkunstenaar meer, maar een activist die dient te getuigen van een wereldengagement, en zijn creativiteit agressief, ironisch of satirisch in politieke zin schraagt, gericht tegen de machtswellust en de gewelddadigheid van eender welk maatschappelijk systeem. De visuele gedichten en geschriften van Sarenco nemen vaak de vorm aan van een propagandistisch pamflet, een provocatie, een burleske, een aanzetten tot (tegen)actie: “L’unique effet que la non-violence obtient est celui de permettre aus riches de rever un monde encore meilleur de celui dont ils disposent”.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all