My Heart of My Coming into Being

55 my heart of coming screenshot 1

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

2002

Video, 00:05:43.
Materials: computer animation

Collection: Courtesy of the Artist (Inv. no. 055).

"Een zittende figuur kijkt naar de zon, terwijl diens gedachten zich verbinden met de horizont. De figuur vereenvoudigt zich tot abstracte vormen , kleur en daarna niets meer. Waarna de persoon als gedachte terug bestaat om eeuwig voort te leven.

Deze computeranimatie werd gemaakt in opdracht van de Universitaire Inrichting Antwerpen, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de afdeling Palliatieve Hulpverlening (PHA)."

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: ‘Mutation’ (1969) by Jean Claude Risset

Produced by: PHA, UIA Antwerp, Club Moral

Ensembles View all

Actors View all