Excitatie / Inhibitie

07b excitatie inhibitie screenshot

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

1983

Video, 00:00:46 / loop.
Materials: super 8 film

Collection: Courtesy of the Artist (Inv. no. 007b).

Deel van de installatie ‘Hoeren en Profeten’.


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animatie: AMVK

Media View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all