Komfort Über Alles!

03 komfort uber alles screenshot 1

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

1980

Video, 00:16:09.
Materials: video (U-Matic), digitalized, sound

Collection: Courtesy of the artist (Inv. no. 003).

Een ‘gegidste rondleiding’ van de installatie Komfurt über alles! in De Warande in Turnhout in 1980. De installatie, bestaande uit vijf kernwerken met satellieten, hebben geen vastgelegd pad. Er is een brochure met de hoofdthema’s in beschreven: hersen-tester, precisie-analysator, probleemdetector, structuurapparaat, evolutiemonitors.

"De installatie Komfort Über Alles ging over problemen en hun oplossing. Ze bestond uit 5 kernwerken, omringd door kleinere akolieten, ter ondersteuning. Elk groot werk fungeerde als een machine , als stap naar de oplossing van het probleem. Er bestond een duidelijk parcours binnen de installatie en men werd geholpen door een bijpassende brochure. De werken hadden namen als Hersentester, Precisieanalysator, Probleemdetector, Structuurtoestel en Evolutiemonitor."

"In de 17e eeuw was er de Intellectuele Revolutie, in de 19e eeuw: de Industriële Revolutie en in de 20e de Seksuele Revolutie. Nu leven we in de digitale revolutie. Een of Nul. Ja of Nee. Veel pijn wordt veroorzaakt door moralisme, dualiteit. Zwart en wit. De kunstliefhebber wordt aangetrokken tot het abstracte, terwijl het abstracte nooit seksueel stimulerend zal zijn." 

− AMVK


Camera: AMVK, DDV

Editing: AMVK

Soundtrack: Willy Tielemans

Actors: AMVK

Produced by: AMVK, Club Moral, De Warande

Media View all

Ensembles View all

Actors View all