Sail - Odyssey

Biadavou sail mhka

Bia Davou

1982

Sculptuur, 440 x 470 x 157 cm.
Materials: fabric, thread

Collection: Collection M HKA, On loan from the National Museum of Contemporary Art, Athens - Donated by Zafos Xagoraris, 2002 (Inv. no. 261/02).

Vanuit haar onderzoek rond de sociale en communicatieve dimensie van haar artistieke werk ontwerpt Bia Davou (1930-1996), sinds het midden van de jaren zeventig, een serieel systeem van haar kunst. De artieste stelt een systeem met principes samen, een strikte modus operandi, gebaseerd op de organisatie van de elementen van haar werk in numerieke volgordes zoals de Fibonacci-reeksen en het binaire systeem. Volgens dit vastgelegde systeem gebeurt de weergave van structurele elementen op een seriële manier waarbij elke sequentie voortvloeit uit de relatie van de twee voorgaande. Deze seriële methode kan toegepast worden op heel wat verschillende manieren, tot in het oneindige, via tekeningen, schilderijen, borduursels op rooster- of vlakpapier, op bakstenen, jute enz. […] Het secure en tijdrovende proces dat Bia Davou toepast, in het bijzonder het handwerk bij het borduren, brengt haar dicht bij het epos Odyssey en Penelope die met haar sluier wuift. […] In de reeks werken onder de overkoepelende titel Serial structures 2. Odyssey (1978-1981) kopieert Bia Davou verzen van Homerus’ epos in een geometrisch alfabet dat ze organiseert op basis van numerieke sequenties die het metrische systeem van de poëtische opbouw niet volgen. De passages die de artieste uit de Odyssey selecteert, focussen zich op de reizen van de held van Homerus waarmee ze suggereert dat er een gelijkaardig traject is tussen de duur van Odysseus’ reis en die van de creatieve daad van de artieste. […]

— Tina Pandi, EMST

— Stamatis Schizakis, EMST

“Bia Davou”, 2008.Transexperiences.Greece, National Museum of Contemporary Art, Athens

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all