Old Town Canoe

Colson photo m hkaclinckx238

Vaast Colson

2015

Sculptuur, Variable dimensions.
Materials: Concrete, plastic, metal, LED

Collection: Courtesy: Vansteensel & De Caigny Gallery.

Voor Vaast Colson is een kunstwerk geen afgewerkt product, maar een deel van zijn praktijk dat van gedaante kan verwisselen en op verschillende momenten kan worden gereactiveerd. Zo bevindt Old Town Canoe zich in een derde fase.

In eerste instantie ligt de kano tijdens de openluchttentoonstelling ART-FORT/FORT-ART in 2012 als tekstwerk naast een vijver in Hoboken. Uit de bodem is de tekst “Ginds weet men raad” gezaagd. Deze boodschap van hoop ondermijnt tegelijk de belangrijkste functie van de kano: varen. In een tweede fase krijgt Old Town Canoe het eerder permanente karakter van een sculptuur. Een kano kan immers niet alleen als boot, maar ook als mal of holle gietvorm dienen. Enkel een betonnen afgietsel blijft over.

Het spelen met taal speelt een belangrijke rol in het werk van Colson. De kunstenaar zaagt de oorspronkelijke zin uiteen en stelt deze weer samen als een nieuwe tekst: “Dada men r ginsweet.” Door op verschillende plaatsen haken aan te brengen wordt Old Town Canoe een accumulatiewerk. De toevoeging van een boek over het dadaïsme maakt het werk associatief. Maar ook bezoekers kunnen Old Town Canoe activeren door er objecten aan te bevestigen of de betonblokken als zitplaats te gebruiken.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all