Paaltje bij lager gelegen weiland

Danny matthys  paaltjes bij lager gelegen weiland  1973  photo m hkaclinckx

Danny Matthys

1973

Fotografie, 23 x 64 cm.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp.

Danny Matthys’ oeuvre omvat uiteenlopende media zoals fotografie, installatie, video, schilderkunst, assemblage en sculptuur. In zijn werk verkent hij de omgeving die hem omringt. Hij exploreert en analyseert zijn leefruimte, in de breedste zin van het woord. Hij tast de fysieke ruimte af, bestudeert en systematiseert ze. Het blootleggen van structuren is steeds belangrijker dan de esthetische kwaliteiten. Matthys wil de toeschouwer bewust maken van de complexiteit van onze perceptie. Op die manier kan je het werk zien als een geformaliseerd onderzoek naar de waarneming.

Het werk Paaltje bij lager gelegen weiland kadert in een reeks onderzoeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van de (polaroid-)fotografie en van onze waarneming. Zowel het medium, als de titel gebruikt de kunstenaar zo neutraal mogelijk. Het formeel aftasten van de grenzen van de fotografie wordt hier weerspiegeld in het volgen van de fysieke grenzen van een weiland. Op die manier vervalt het traditionele onderscheid tussen vorm en inhoud. De inhoud van Matthys’ werk is dan ook net het zichtbaar maken van de door het medium opgedrongen vorm.

Events View all

Actors View all