L'Uomo Volante [The Flying Man]

Marinus Boezem

1979

Fotografie
Materials:

Collection: De Vleeshal Collection, Middelburg (The Netherlands) (Inv. no. VH0179).

L’Uomo Volante is de titel van een performance die Marinus Boezem in 1979 in de tentoonstellingsruimte De Vleeshal in Middelburg uitvoerde. De kunstenaar was gekleed in een vreemdsoortig vliegenierspak, hier en daar beplakt met een nutteloze vogelveer. Hij hield met behulp van touwen een grote spiegel in evenwicht die precies even zwaar was als hijzelf. Op het moment waarop hij de spiegel niet meer kon houden, viel deze op de grond uiteen in tientallen scherven. Het beeld van Boezem was verdwenen, de vogel gevlogen. De glasscherven bleven als een installatie achter. Ze weerspiegelden het gotische plafond van De Vleeshal. Van de verschillende stadia van deze performance werden foto’s gemaakt die ook als zelfstandige kunstwerken functioneren. Daarnaast gebruikte Boezem deze foto’s ook in collages. Al deze werken dragen de titel L’Uomo Volante. L’Uomo Volante is een sleutelwerk in het oeuvre van Marinus Boezem. De leidmotieven uit zijn oeuvre komen hier samen. Het centrale motief is de droom om te kunnen vliegen, een universele menselijke droom. Het is een verlangen dat sinds Leonardo da Vinci ook systematisch opduikt in de kunst. Tegelijk staat het vliegen ook symbool voor het ontsnappen uit het conventionele artistieke kader. Boezem durft de regels overschrijden. Hij is niet bang om de traditie los te laten en voor een nieuwe, frisse lucht in ‘tentoonstellingsland’ te zorgen. Niet toevallig kiest hij voor deze performance De Vleeshal uit. Boezem verwijst graag naar de gotiek, met de gotische kathedraal, met steeds hogere torens en gewelven, als symbool van verticalisering. Vliegen, vogels, spiegelingen, het zijn elementen die steeds opnieuw, onder andere vormen, opduiken in het werk van Boezem.

Ensembles View all

Actors View all