Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene, Deel I: Visueel Denken

Event

M HKA, Antwerpen

28 April 2017 - 25 June 2017

Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene is het tweede luik van de samenwerking tussen het M HKA en het EMST en zet de theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea verder.

Athene en Antwerpen zijn op het eerste zicht twee uitersten binnen Europa vandaag. Toch hebben beide steden elk op hun eigen manier essentiële bouwstenen aan het culturele netwerk van Europa toegevoegd. In Athene ontstond, naast de grote lijnen van onze huidige maatschappelijke organisatie, ook haar culturele structuur. Antwerpen is dan weer een van de cruciale steden van de vroege moderne tijd, waar de eerste kunstmarkt ontstond.

Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene is van onderuit opgebouwd. Een werk van een Belgische kunstenaar en een werk van een Griekse kunstenaar worden aan elkaar gekoppeld. Daaraan wordt dan een idee verbonden. Tenslotte wordt dit thema op de proef gesteld en verrijkt door een derde kunstenaar van elders uit een van de twee collecties. Op die manier ontstaan thematische clusters met telkens werken van drie kunstenaars.

Deze tentoonstelling belichaamt het geloof dat kunstwerken voortdurend nieuwe betekenissen en open vragen oproepen en op die manier een dialoog aanwakkeren die de basis vormt voor onze manier van denken.

Meer.

#1: Visueel denken

Denken wordt vaak alleen op een talig niveau gesitueerd, maar complexe ideeën, emoties en situaties kunnen ook duidelijk en holistisch worden uitgelegd met visuele middelen. Digitale media maken het onmiddellijk creëren en uitwisselen van beelden mogelijk en zetten de wijdverspreide codering in tekens en symbolen onder druk.

Items View all

Media View all

Actors View all

Ensembles View all