Event

Moderna Galerija, Ljubljana

26 November 2011 - 29 January 2012

L’Internationale is een Europees samenwerkingsverband tussen vijf musea en kunstenaarsarchieven – Moderna Galerija Ljubljana, M HKA, Van Abbemuseum Eindhoven, MACBA Barcelona, Julius Köller Society Bratislava en KwieKulik Archive Warsaw – die onderling hun collectiestukken uitwisselen. In tegenstelling tot de machtige kunstinstellingen, die wereldomvattende en hegemoniale ambities nastreven, wil L’Internationale als alternatief samenwerkingskader tot transnationale en meerstemmige verhalen komen en zichtbaarheid geven aan de onderlinge overeenkomsten die de verschillende collecties kenmerken. In een eerste project wordt aan de hand van verschillende conferenties en tentoonstellingen gezocht naar een vernieuwende benadering voor de neo-avant-gardekunst van 1956-1986.

In Museum of Affects werden kunstwerken samengebracht die in heel diverse omstandigheden tot stand kwamen: onder de totalitaire regimes van het voormalige Oostblok en Joegoslavië, onder de dictatuur van Franco in Spanje, onder de dictatuur waarin de ‘staatsvijand’ vermoord werd in Argentinië of die waarin deze verbannen werd in Brazilië… Maar ook uit de Verenigde Staten die in de betreffende periode op kunstgebied de hegemonie hadden, of uit West-Europa, waarvoor diezelfde Verenigde Staten de grote broer en voorbeeld waren. Niettemin zijn er – vanuit die diversiteit – gemeenschappelijke waarden terug te vinden in deze werken. Niet de formele kenmerken maar de notie van ‘de intensiteiten van een kunstwerk’ werd daarbij als leidraad genomen: wat was de inzet van de kunstenaar toen hij zijn werk maakte, waar ging het hem om en wat wilde hij als resultaat?

Items View all

Media View all

Actors View all