Museum in beweging - Walter Swennen

Event

M HKA, Antwerp

16 September 2022 - 08 January 2023

Walter Swennen

Walter Swennen is al meer dan een halve eeuw actief als beeldend kunstenaar en wordt beschouwd als een van de boegbeelden van de hedendaagse schilderkunst. Opgeleid als graveur begon hij zijn carrière in de performancekunst en poëzie, sterk beïnvloed door de beatgeneratie. In 1980 begon hij met het maken van grootschalige, voornamelijk monochrome schilderijen en tekeningen waarin taal een belangrijke rol speelt. Hij is vooral bekend geworden met zijn radicale, experimentele en associatieve benadering van de schilderkunst – een houding die uitdrukking geeft aan zijn geloof in de totale autonomie van het kunstwerk. Zijn oeuvre omvat figuratie en abstractie, kleur en zwart-wit, taal en iconografie, beeld en onderliggend beeld, humor en ironie, harmonie en contradictie en is zeer divers wat betreft technieken, materialen, motieven, stijl en schaal. Swennens schilderijen zijn vrij associatief en onderzoeken de relatie tussen symbolen, taal, leesbaarheid, betekenis en picturale behandeling. Zijn praktijk kan worden beschouwd als een voortdurend onderzoek naar de aard en de problematiek van de schilderkunst.

Van 1984 tot 2010 woonde en werkte Swennen in Antwerpen. In 1994 organiseerde het M HKA een grote solotentoonstelling van zijn werk, de eerste tentoonstelling gewijd aan een schilder sinds de oprichting van het museum in 1987. Het jaar daarop werd zijn tentoonstelling in galerie Micheline Szwacjer gekenmerkt door een uitgesproken politiek karakter, dat zowel op de doeken als in de keuze van de dragers tot uitdrukking kwam. Swennen gebruikte hiervoor sjofele materialen van de grotendeels kansarme buurtbewoners, waaronder een grote migrantengemeenschap die vroeger in het gebied woonde – een herinnering aan de ooit verwaarloosde Zuidwijk, voordat de kunstscène er zich vestigde.

In 2006 maakte Swennen het schilderij Zij die hier zijn zijn van hier voor de groepstentoonstelling MUTE, die deel uitmaakte van een reeks manifestaties die in Antwerpen werden georganiseerd tegen extremisme en zinloos geweld als reactie op een racistische moord in de stad, en op de verontrustende toename van anti-
migratiegevoelens.

Items View all

Actors View all