Museum in beweging - Jimmie Durham

Event

M HKA, Antwerp

16 September 2022 - 08 January 2023

Jimmie Durham

De internationaal geprezen kunstenaar en schrijver Jimmie Durham (1940 − 2021) heeft inde loop van zijn carrière verschillende paden bewandeld. In de jaren 1970 was hij als politiek activist nauw betrokken bij de American Indian Mouvement (Amerikaanse Indianenbeweging), om zich vervolgens meer toe te leggen op performance, theater en literatuur. Tegen de jaren 1980 omvatte Durhams veelzijdige praktijk een waaier aan media en processen, waarbij hij traditionele verhalen wil ontwrichten om de wereld in zijn diversiteit en multipolariteit te tonen. Nadat hij in 1994 naar Europa verhuisde, richtte hij zich op de deconstructie van de belangrijkste culturele pijlers van de Europese beschaving: de natiestaat, het kolonialisme, de sociale hiërarchie en de monumentale architectuur. De kunstenaar haalde het concept Europa onderuit en stelde in plaats daarvan de notie van Eurazië voor. In zijn streven om de mensheid als geheel te benaderen, wist Durham een oeuvre te creëren dat zowel diepgaand als toegankelijk, politiek als persoonlijk, actueel als complex is.

Zijn werken in de M HKA-collectie omspannen de periode van midden jaren 1980 tot nu, met onder meer de sculptuur Gilgamesj, gemaakt tijdens Antwerpen 93 – Culturele Hoofdstad van Europa. In het kader van zijn diepgaand engagement voor de nalatenschap van de kunstenaar organiseerde het M HKA onder meer de retrospectieve A Matter of Life and Death and Singing (2012) en beheert het een omvangrijke digitale databank van zijn werk.

Items View all

Actors View all