M HKA gaat digitaal

Met M HKA Ensembles zetten we onze eerste échte stappen in het digitale landschap. Ons doel is met behulp van nieuwe media de kunstwerken nog beter te kaderen dan we tot nu toe hebben kunnen doen.

We geven momenteel prioriteit aan smartphones en tablets, m.a.w. de in-museum-ervaring. Maar we zijn evenzeer hard aan het werk aan een veelzijdige desktop-versie. Tot het zover is vind je hier deze tussenversie.

M HKA goes digital

Embracing the possibilities of new media, M HKA is making a particular effort to share its knowledge and give art the framework it deserves.

We are currently focusing on the experience in the museum with this application for smartphones and tablets. In the future this will also lead to a versatile desktop version, which is now still in its construction phase.

Tentoonstelling: MONOCULTURE | Een recent verhaal

M HKA, Antwerpen

25 September 2020 - 25 April 2021

Monoculture heroitem background2 © M HKA

Deelnemende kunstenaars zijn onder meer: Hannah Höch, Lovis Corinth, Karl Hofer, George Grosz, Carol Rama, Werner Peiner, Belgian Institute for World Affairs, Joseph Beuys, Felix Gonzalez-Torres, Åsa Sonjasdotter, Andy Warhol, Nicole, Hüseyin Bahri Alptekin, Haseeb Ahmed, Sven Augustijnen, Candida Höfer, Papa Ibra Tall, Maryam Najd, David Blandy, Oxana Shachko, Matti Braun, Jos de Gruyter & Harald Thys, Luc Deleu, Jimmie Durham, Catherine Opie, Charlotte Posenenske, Public Movement, Philip Guston, Mladen Stilinović, N. S. Harsha, Lynette Yiadom-Boakye, Rasheed Araeen, Ibrahim Mahama, Kerry James Marshall, Vincent Meessen, Renzo Martens/CATPC, Danny Matthys, Jonas Staal, Sille Storihle, Makhmut Usmanovich Usmanov, Nicoline van Harskamp, Dimitri Venkov, evenals artefacten uit verschillende culturele archieven zoals de Arthur Langerman Archieven voor onderzoek naar antisemitische iconografie (ALAVA) en uit Vlaamse archieven als het AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis; Liberas, Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen; KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving en uit het ADVN/Archief voor nationale bewegingen, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Vlaams nationalisme.

De tentoonstelling MONOCULTURE – Een recent verhaal gaat uit van het idee dat elk begrip van 'multicultuur', een analyse van 'monocultuur' impliceert. Het maatschappelijk concept van monocultuur kan worden gedefinieerd als de homogene uitdrukking van de cultuur van één enkele sociale of etnische groep. Het project wil het begrip monocultuur met een open blik benaderen. Veeleer dan een antithese te poneren wil het streven naar een analyse van wat monocultuur is, en dit onderwerp niet alleen vanuit een historisch, sociaal, cultureel en ideologisch perspectief benaderen, maar ook vanuit een filosofisch, linguïstisch en zelfs agrarisch oogpunt. MONOCULTURE wil een tentatief beeld geven van de verschillende manifestaties van monocultuur, en de manier waarop deze in kunst en propaganda worden weerspiegeld, met als doel tot enkele conclusies te komen die relevant kunnen zijn voor de maatschappij en de cultuur in het algemeen.

In het project komen een aantal kernvragen centraal te staan, waaronder: Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? Het project onderzoekt het relevante verleden tot op de dag van vandaag en richt zich in het bijzonder op deze uitdagende vragen – los van de heersende tendensen en vooringenomenheden van het liberale 'groepsdenken' ­– om noties over cultuur anders te beschouwen dan via de gangbare perspectieven, zoals identiteitspolitiek of postmodern relativisme.

MONOCULTURE wil verkennende configuraties rond kunst, ideeën en propaganda formuleren. Naast verschillende bestaande voorbeelden van door natiestaten gesanctioneerde officiële cultuur, was een van de meest opvallende historische voorbeelden van ideologische monocultuur binnen het culturele domein de beruchte Entartete Kunst-tentoonstelling die in nazi-Duitsland werd gehouden. Het nazisme stelde de modernistische avant-garde als een aberratie voor en zocht in plaats daarvan naar een resoluut etnocentrische opvatting van de cultuur, geïnspireerd op een Grieks-Romeinse beeldtaal. Toch kunnen monoculturele opvattingen over cultuur ook ontstaan uit emancipatorische overwegingen. Sommigen beweren dat een postkoloniale beweging zoals Négritude in Senegal bijvoorbeeld vormen van culturele homogeniteit heeft geïmplementeerd. Dit is een van de vele voorbeeldstudies van waaruit verschillende trajecten en snijpunten rond monocultuur worden verkend, vooral wat hun uitdrukking in kunst en ideologie, vanaf het begin van de 20e eeuw tot nu, betreft.

 

MONOCULTURE – Een recent verhaal maakt deel uit van 'Our Many Europes', een project van de confederatie 'L'Internationale', gesubsidieerd door de Europese Unie.

De tentoonstelling wordt gecureerd door Nav Haq, geassocieerd directeur, M HKA.

De conferentie Considering Monoculture werd georganiseerd door deBuren, M HKA en het Van Abbemuseum, en vond plaats in deBuren, Brussel, op 27 en 28 februari.

Bij de tentoonstelling horen ook twee publicaties: MONOCULTURE – A Recent History, tentoonstellingscatalogus gepubliceerd door het M HKA, en The Aesthetics of Ambiguity – Understanding and Addressing Monoculture, co-edited door Pascal Gielen en Nav Haq, gepubliceerd bij Valiz als onderdeel van de reeks Antennae – Arts in Society.

 

Over de confederatie ‘L'Internationale’

L'Internationale is een confederatie van zeven moderne en hedendaagse kunstinstellingen. L'Internationale wil een ruimte voor kunst binnen een niet-hiërarchisch en gedecentraliseerd internationalisme bieden, vertrekkende vanuit waarden van verschil en horizontale uitwisseling tussen een verzameling culturele agenten die lokaal geworteld en wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Het brengt zeven moderne en hedendaagse kunstinstellingen samen: Moderna galerija (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenië); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, Spanje); Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, Spanje); Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, (MSN, Warschau, Polen); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, België); SALT (Istanbul en Ankara, Turkije) en Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Nederland), en partnerinstellingen HDK-Valand Academie (Gothenburg, Zweden) en het National College of Art and Design (NCAD, Dublin, Ierland). 

 

Over ‘Our Many Europes’

‘Our Many Europes’ is een vierjarig programma (2018-2022) dat tentoonstellingen, openbare programmatie, uitwisseling van erfgoed en institutionele experimenten doorheen de hele Internationale Confederatie omvat. Het programma neemt de jaren 1990 –toen ons huidige Europa geboren werd– als uitgangspunt. Het wil speculatief nadenken over de rol van cultuur als een drijvende kracht achter het zichtbaar maken van wie we zijn en hoe we in de wereld staan.

 

In de pers:

"Every single room of this amazing exhibition functions in a similar way, though with its own specificity: Mapping underlying ideological dichotomies through the combination of the works, the lighting, and the architecture, the juxtapositions show unexpected nuances, sketching an incredibly dense and accurate portrait of our times, accounting for their inner complexities. Presenting the works of forty-two artists next to some famous, controversial, or underestimated theoretical books, magazines, and exhibition catalogues (by the likes of Benedict Anderson, Simone de Beauvoir, G. K. Chesterton, and Friedrich Nietzsche) and improbable but revealing items (A Record from Ronald Reagan to All Californians, distributed for his 1966 gubernatorial campaign), this exhibition is as intense as a whole biennial, while occupying only one level of the museum: a rare stroke of genius." - Yoann Van Parys, ARTFORUM


3D Scan:
Ontdek hier de 3D scan van de presentatie.

Verberg deze beschrijving

Media

Monoculture heroitem background2

>

>Stappenplan Toerisme voor Autisme https://www.toerismevoorautisme.be/portfolio/mhka-stappenplan/

6101

> Jardin d'Acclimatation. Village Achanti − Joueurs Indigènes − Le Coiffeur. Paris, 1887, 1887. Postcard, collotype, 14 x 9 cm.

Vvg0 25

> Friederich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, "Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral", 1896. Book, 3,2 x 16 x 23,3 cm.

Image00004

> Guide de la Section de L'Etat Indépendant du Congo à l'Exposition de Bruxelles − Tervuren, 1897. Book, 16,3 x 24,5 x 3,3 cm.

Img 038

> L. Zamenhof, "Ekzercaro de la lingvo internacia 'Esperanto", 1898. Book, book.

Image000296

> Henri Bergson, "L'évolution créatrice", 1907. Book, 14,3 x 22,7 cm.

6102

> Exposition Coloniale: Chef Foulah (Guinée), 1907, 1907. Postcard, postcard, 9 x 14 cm.

6107

> Exposition Coloniale: Idole Cambodgienne, 1907, 1907. Postcard, 9 x 14 cm.

6099

> Exposition Coloniale: Caïma et Type Berbères, 1907, 1907. Postcard, postcard, 14 x 9 cm.

6100

> Postcard Exposition Coloniale. Village Congolais (France, 1907), 1907. Postcard, postcard, 14 x 9 cm.

6105

> Les Gallas au Jardin Zoologique d'Acclimatation, 1908, 1908. Postcard, 9 x 14 cm.

Image00006

> Carl Hagenbeck's Tierpark, Stellingen-Hamburg. Singhalesentruppe des Ceylindorfes, 1908. Postcard, postcard, 14 x 9 cm.

Art 3

> James Shaver Woodsworth, "Strangers Within Our Gates: Or Coming Canadians", 1909. Book, ink, paper.

2020 monoculture photo m hka cc 10 eugenics

> Francis Galton, "Essays in Eugenics", 1909. Book, ink, paper, 12 x 18.3 x 1.2 cm.

6104

> Exposition Universelle de Bruxelles de 1910. Village Sénégalais. Jeunes Femmes et Jeunes Filles, 1910. Postcard, collotype, 9 x 14 cm.

6097

> Carl Hagenbeck's Grosse Schaustellung "Indien", 1910. Postcard, postcard, 14 x 9 cm.

6096

> Carl Hagenbeck's Grosse Schaustellung "Indien" , 1910. Postcard, postcard, 14 x 9 cm.

6098

> Carl Hagenbeck, Stellingen-Hamburg Tierpark, Circus, Völkerschau, 1910. Other, postcard, 14 x 9 cm.

Image00003

> Kongresa Parolado ce la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington la 15 - an de augusto en 1910-a, 1910. Leaflet, paper, 15.5 x 11.8 cm.

Vvg0 27

> Karl Marx, "Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie", 1914. Book, paper, ink, 22 x 16 x 3.8 cm.

Eugenetica grant

> Madison Grant, "The Passing of the Great Race: or, the Racial Basis of European History", 1916. Book, ink, paper, 26 x 23 x 3 cm.

Eugenetica tide

> Lothrop Stoddard, "The Rising Tide of Color Against White-World Supremacy", 1920. Book, ink, paper, 14.5 x 21 x 4 cm.

Image000293

> Leo Frobenius, "Paideuma. Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre", 1921. Book, 28,5 x 20,8 cm.

Vvg0 16

> Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich - Analyse, 1921. Book, 21 x 14,5 cm.

Vvg0 19

> Wilhelm Worringer, "Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie", 1921. Book, 21,5 x 14 x 1,5 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 10 eugenics2

> G.K. Chesterton, "Eugenics and Other Evils", 1922. Book, ink, paper, 14.5 x 20.7 x 3.6 cm.

Hans prinzhorn book cover

> Hans Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken: ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung, 1923. Book.

H%c3%b6ch mischling

> Hannah Höch, Mischling (Mixed Race), 1924. Collage, 11 x 8.2 cm.

Georg brandes kmsk

> Lovis Corinth, Georg Brandes, 1925. Painting.

Image00008

> Eugen Fischer, Hans F.K. Günther, "Deutsche Köpfe Nordischer Rasse", 1927. Book, paper, ink, 12.4 x 19 cm.

Image000056

> La Nova Epoko, 1929-1930. Periodical, book, 22.5 x 15 cm.

Vvg0 18

> Friederich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik", 1930. Book, 15,5 x 10,3 cm.

Vvg0 44

> Portrait of Gorky / Cover of Krasnaya Niva Magazine, 1930. Periodical.

Image00036

> Livre d'Or de L'Exposition Internationale Coloniale, Maritime et d'Art Flamand, Anvers 1930, 1930. Book, 16 x 23,9 .

Image00010

> Règlement Général. Exposition Internationale Coloniale, Maritime et d'Art Flamand, Anvers 1930, 1930. Book, 15,8 x 23,7 x 0,9 cm.

Image00027

> Rapport Général. Exposition Internationale Coloniale, Maritime et d'Art Flamand, Anvers 1930, 1930. Book, 16,3 x 24,7 x 3,3 cm.

Image00009

> Palais du Congo Belge Guide Officiel. Exposition Internationale Coloniale, Maritime et d'Art Flamand, Anvers 1930, 1930. Book, 13,3 x 20,2 x 0,9 cm.

Image000267

> Règlement Général. Exposition Internationale Coloniale, Maritime et d'Art Flamand, Anvers 1930, 1930. Leaflet.

Image0056

> Exposition Internationale Coloniale, Maritime et d'Art Flamand, Anvers 1930, 1930. Book, paper, 22,2 x 28,2 x 0,5 cm.

Image00011

> Manuel de L'Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931, 1931. Book, book, 13,4 x 21 x 0,5 cm.

Sankta

> La Sankta Biblio (The Holy Bible), 1931. Book, book, 19 x 13.5 x 3 cm.

Image00032

> Leo Frobenius, "Kulturgeschichte Afrikas", 1933. Book, 14,3 x 21,7 x 6,3 cm.

Image00037

> Anatoly Lunacharsky, "Socialist Realism", 1933. Article, 29.5 x 21 cm.

Image00041

> Osip Beskin, "Formalism in Painting", 1933. Article, magazine, 25 x 18 x 1.5 cm.

Image00024 2

> 15 years of Artists of the RSFSR (1917 - 1932), 1933. Book, 17.5 x 12.5 cm.

Image000251

> Revolution and Nationalities, 1933. Periodical, 17.7 x 25 cm.

Image00027

> Verbatim Record of the Speeches at the First All-Union Congress of Soviet Writers, 1934. Book, 26.5 x 18 x 3.5 cm.

Image00025

> Mikhail Sholokhov, "Virgin Soil Upturned", 1935. Book, 20.5 x 14.5 x 5cm.

Image00023

> Nikolai Ostrovsky, "How the Steel was Tempered", 1935. Book, 17.5 x 13 x 2.5 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 9 wunder2

> Das Wunder des Lebens, 1935. Book, ink, paper, 21 x 20 cm.

6106

> Aus der Austellung Das Wunder des Lebens Berlin 1935, 1935. Postcard, 14 x 9 cm.

Berlin 1935

> Der glaeserne Mensch, 1935. Postcard, post card, 9 x 14 cm.

Sovkaartb

> Circus, 1936. Postcard, 14.2 x 9.4 cm.

Image050024

> Osip Beskin, "The Place of Art in the Soviet Union", 1936. Book, 23.5 x 15.5 cm.

Image00034

> Wunder des Lebens, 1936. Book, ink, paper, 22.5 x 30.5 cm.

Picture2  copy

> Carol Rama, Teatrino N. 2, 1937. Drawing, watercolour on paper, 13.8 x 23 cm.

Image00011

> Wolfgang Willrich, "Säuberung des Kunsttempels. Eine kunstpolitische Kampfschrift zur Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordischer Art", 1937. Book, paper, ink, 16 x 22.9 x 1.8 cm.

Entartete kunst

> Führer durch die Ausstellung Entartete Kunst, 1937. Object, paper, ink, 14.8 x 21 cm.

Image00004

> Grosse Deutsche Kunstaustellung, 1937. Book, paper, ink, 14.8 x 21 x 1 cm.

Image00001

> Der Ewige Jude, 1938. Book, paper, ink, 25 x 17 x 0.5 cm.

Image00003

> Dr. Adolf Dresler, "Deutsche Kunst und entartete "Kunst": Kunstwerk und Zerrbild als Spiegel der Weltanschauung", 1938. Book, paper, ink, 15.4 x 20.5 x 0.8 cm.

Geen foto

> Entartete Musik - Einde Tondokumentation zur Düsseldorfer Ausstellung von 1938, 1938. Audio and visual equipment.

2020 monoculture photo m hka cc 14

> Entartete Musik, 1938. Poster.

Image00039

> Mitteilungen für die Landwirtschaft, no. 43, October 1938, 1938. Other, paper, ink, 23 x 30.4 cm.

Geen foto

> Jan Stoutenburg, "De Protocollen van de Wijzen van Sion", 1938. Leaflet, paper.

 wim7662

> Carol Rama, Appassionata (C/so Francia 179 1930-1931), 1939. Drawing, watercolour on paper, 29 x 23 cm.

Cat img 1513

> Werner Peiner, Der Thronhimmel , 1939-1940. Drawing, watercolour, 128 x 91 x 10 cm.

 wim7665

> Carol Rama, Le Palette (brevetto n. 7689R), 1940. Painting, watercolour on paper, 14 x 26 cm.

Picture5

> Carol Rama, Appassionata (I due pini), 1940. Painting, watercolour on paper, 33,5 x 24 cm .

Image00018

> Adolf Hitler, "Mein Kampf", 1940. Book, paper, ink, 11.8 x 16.9 x 2 cm.

Image000088

> Op die Horison. Kwartaalblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, 1940-1970. Periodical, ink, paper, 15.5 x 24.1 x 0.3 cm.

Image00004

> Jarlibro de Internacia Esperanto-Ligo 6 editions, 1940. Book, book, 15.3 x 11.3 cm.

Picture2

> Carol Rama, Appassionata, 1941. Drawing, watercolour on paper, 18.5 x 23.6 cm.

Image00002

> Höhere Landbauschule Kassel-Wolfsganger Aufnahmeunterlagen, 1942. Other, paper, ink, 21 x 29.8 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 12 entarte

> Paul Schultze-Naumburg, "Kunst und Rasse" , 1942. Book, paper, ink, 16 x 23 x 1,5 cm .

2020 monoculture photo m hka cc 26 rand

> Ayn Rand, "The Fountainhead", 1943. Book, 14,5 x 21 x 4 cm.

 wim7667

> Carol Rama, Proibito, 1944. Drawing, watercolour on paper, 10.5 x 14 cm.

 wim7661

> Carol Rama, Dorina, 1944. Drawing, watercolour on paper, 9.5 x 25 cm.

Image000111

> Wissenschaft und Freiheit, 1945. Book, paper, ink.

Image000295

> L.G. Damas, ed., "Latitudes Françaises Volume I: Poètes d'Expression Française [d'Afrique Noire, Madagascar, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Indochine, Guyane] 1900 - 1945, 1947. Book, 19,2 x 14,2 x 2,2 cm.

Vvg0 22

> Simone de Beauvoir, "Pour une Morale de l'Ambiguïté", 1947. Book, 18.5 x 12 cm.

Image0505024

> V. Kemenov, "Aspects of Two Cultures", 1947. Periodical.

Image00031

> L. S. Senghor, ed., "Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache de Langue Française, Précédée de Orphée Noir par Jean-Paul Sartre", 1948. Book, 22,5 x 14,5 x 2,2 cm.

Image000078

> The Universal Declaration of Human Rights approved by the General Assembly of the United Nations in Paris on 10 December, 1948, 1948. Other, paper, 24 x 15 cm.

Img 051

> Sexual Behavior in the Human Male, 1948. Book, paper, ink.

Image000294

> Gabriel d'Arboussier, "Une Dangereuse Mystification: La Théorie de la Négritude", 1949. Periodical, 28 x 19,3 cm.

Image000112

> The Universal Declaration of Human Rights and its Predecessors (1679 - 1948), 1949. Book, book, 19,8 x 14 x 1 cm.

2003 070

> Makhmut Usmanovich Usmanov, Oilfields in Kazakhstan, 1950. Painting.

0002

> Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J.Levinson, "The Authoritarian Personality", 1950. Book, 16,3 x 24 x 4,5 cm.

Vvg0 36

> Karl R. Popper, "The Open Society and Its Enemies", 1950. Book, paper, ink, 16 x 24 x 5 cm.

Vvg0 35

> Else Frenkel-Brunswik, "Personality Theory and Perception", 1951. Book, 15,5 x 22,8 x 3,5 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 27 mod3

> Maxwell Fry, Jane Drew, "Tropical Architecture in the Humid Zone", 1951. Book, paper, ink, 20.5 x 13 x 1 cm.

Totali

> Hannah Arendt, "The Origins of Totalitarianism", 1951. Book, paper, ink, 24.2 x 16 x 3.3 cm.

Image000104

> Laeeq and Zafar Futehall, "Achievements and Objectives of Free Societies", 1951. Leaflet, paper, ink.

Image00010

> M.R. Masani, "Neutralism in India", 1951. Leaflet, paper, ink.

2020 monoculture photo m hka cc 27 mod2

> E. Maxwell Fry, "African Experiment - Building for an Educational Programme in the Gold Coast", 1953. Book, paper, ink, 24.8 x 30.5 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 27 mod1

> Village Housing in the Tropics, with special reference to West Africa, 1953. Book, paper, ink, 20.5 x 13 x 1 cm.

Image00013

> Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin en Paul H. Gebhard, "Sexual Behavior in the Human Female", 1953. Book, paper, ink.

Image000105

> Encounter (Vol. 1, no. 2, November 1953), 1953. Periodical, ink, paper.

Image000101

> Encounter (Vol. 1, no. 1, October 1953), 1953. Periodical, paper, ink.

0001

> Else Frenkel-Brunswik, "Environmental Controls and the Impoverishment of Thought", 1954. Book, 14,7 x 21,5 x 3 cm.

Image00006

> Ido Postcard, 1954. Other, postcard, 10 x 15 cm.

Vvg0 47

> The Family of Man exhibition poster, 1955. Poster, 84 x 59,5 cm.

Image00002

> Paris Match, "Conference de Bandung", 1955. Periodical, 34.5 x 26 cm.

Image00003

> Delegates assemble for Asian-African Conference at Bandung, 1955. Photography.

Vvg0 47

> The Family of Man, 1955. Poster, paper, ink.

Documentaxx

> documenta. Kunst des XX. Jarhunderts. Internationale Ausstellung, 1955. Book, ink, paper, 18.3 x 21.6 x 1.7 cm.

Image000115

> Richard Wright, "The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference", 1956. Book, 14.5 x 21.5 x 2.2 cm.

Img 037

> Cultural Freedom in Asia. The proceedings of a conference held at Ragoon, Burma, on February 17-20, 1955, and convened by the Congress for Cultural Freedom and the Society for the Extension of Democratic Ideals, 1956. Leaflet, paper, ink.

Art 4

> La Charte D'Athènes, 1957. Book, paper, ink, 21 x 21 cm.

Vvg0 34

> Karl R. Popper, "The Poverty of Historicism", 1957. Book, paper, ink, 22 x 14.2 x 2.1 cm.

Image000077

> The US Pavilion Guide, 1958. Leaflet, paper, 17,8 x 24,9 x 0,5 cm.

Image00007

> The US Pavilion, 1958. Leaflet, booklet, 23,7 x 17,3 cm.

Image0001

> The USSR Pavilion, 1958. Leaflet, brochure, 11 x 22 cm (open: 42,8 x 26,7 cm).

Image00013

> The USSR Pavilion, 1958. Leaflet, brochure, 11,5 x 22,6 cm (open: 44 x 57 cm).

Image008012

> The USSR Pavilion, 1958. Leaflet, brochure, 11 x 29 cm (open: 44 x 29 cm).

Image 000

> Public Health in Belgian Africa, 1958. Leaflet, brochure, 15,5 x 24 cm.

Image00022

> Art in the Congo, 1958. Book, book, 19,2 x 25 x 0,6 cm.

Image000261

> De Reis Rond de Wereld, 1958. Leaflet, paper, 13,5 x 19,3 cl.

2020 monoculture photo m hka cc corn

> V. Lalayants and G. Arkadiev, "Set van postkaarten gebaseerd op de animatiefilm Чудесница (Chudesnitsa)", 1959. Postcard.

Image00024

> LIFE, 1959. Periodical.

 wim4880

> II. documenta. Kunst nach 1945. Internationale Ausstellung, 1959. Book, ink, paper, 22 x 22.3 cm.

Painting 6

> Nicole , Untitled, 1960. Drawing, paint on canvas.

Art 1

> Corn - The Queen of the Fields, 1960. Other, postcard.

Image001023

> Yuri Dmitiev, "Art at the International Exhibition in Brussels", 1960. Book, book, 21,7 x 17 x 1,3 cm.

Image000116

> Rewi Alley, "3 Conferences: Cairo, New Delhi, Bandung", 1961. Book.

Image00016

> Theodora Kroeber, "Ishi in Two Worlds: A Biography of the Last Wild Indian in North America", 1961. Book, paper, ink, 2.7 x 15.7 x 23.7 cm.

Vvg0 23

> Race and Reason; a Yankee Review, 1961. Book, ink, paper, 15.2 x 22.9 x 1 cm.

Image00002

> Ayn Rand, Nathaniel Branden ed., "Objectivist Newsletter", 1962. Periodical, 24,3 x 29 cm.

Image00018

> For Great Corn!, 1962. Poster, 95 x 59 cm.

Image005024

> Two Universities. An Account of the Life and Work of Lumumba Friendship University and Moscow State University, 1963. Leaflet.

Image000291

> L. S. Senghor, "Liberté 1: Négritude et humanisme", 1964. Book, 20,5 x 14 x 2,5 cm.

Image000114

> Ayn Rand, "The Virtue of Selfishness", 1964. Book, 10,5 x 17,8 cm.

Image000102

> Censorship: a Quarterly Report on Censorship of Ideas and the Arts (no. 1, Autumn 1964), 1964. Periodical, paper, ink.

Image000151

> Rendezvous With Destiny (Ronald Reagan), 1964. Other, vinyl, lp, 32.2 x 32.3 cm.

Warhol birmingham race riot

> Andy Warhol, Birmingham Race Riot, 1964. Print, screenprint on paper.

Image00018

> Ayn Rand, "The New Fascism: Rule By Consensus", 1965. Other, vinyl, lp, 31,5 x 31,5 cm .

Image000103

> Censorship: a Quarterly Report on Censorship of Ideas and the Arts (no. 1, Summer 1965), 1965. Periodical, ink, paper.

Image00009

> Censorship: a Quarterly Report on Censorship of Ideas and the Arts (no. 2, Spring 1965), 1965. Leaflet, paper, ink.

Negritude book

> L'art nègre: Sources, Evolution, Expansion. Exposition organisée au Musée dynamique à Dakar par le commissariat du festival mondial des Arts nègres et au Grand Palais à Paris par la Réunion des Musées Nationaux, 1966. Book, 20,5 x 16 x 1 cm.

Image00006

> Premier Festival Mondial des Arts Nègres, 1966. Other, 28 x 17,5 x 1,2 cm.

Vvg0 42

> L'Art Nègre. Dakar-Paris, 1966. Poster.

Image000378

> 1er Festival Mondial des Arts Nègres, 1966. Other, vinyl, lp, 31,5 x 31,5 cm .

Image 00013

> Tricontinental: First Solidarity Conference of the Peoples of Africa, Asia and Latin America, 1966. Book, 20 x 26.8 x 1.5 cm.

Image000171

> Ayn Rand, "Ethics In Education", 1966. Other, vinyl, lp, 31,5 x 31,5 cm .

Image00017

> Ayn Rand, "Our Cultural Value-deprivation", 1966. Other, vinyl, lp, 31,5 x 31,5 cm.

Image00015

> A Record from Ronald Reagan To All Californians (Ronald Reagan), 1966. Other, "7 vinyl, lp, 20 x 14 cm.

Image00016

> Ayn Rand, "The Wreckage of the Consensus", 1967. Other, vinyl, lp, 31,5 x 31,5 cm.

Image000113

> Ayn Rand, "Capitalism: The Unknown Ideal", 1967. Book, 10,6 x 17,8 x 2 cm.

2

> Desmond Morris, "The Naked Ape: A Zoologist's Study of the Human Animal", 1967. Book, paper, ink, 23 x 15.5 x 2.8 cm.

Image0001512

> Ronald Reagan, "Freedom's Finest Hour", 1967. Other, vinyl, lp, 31.4 x 31.4 cm.

M hka monoculture araeen

> Rasheed Araeen, Nine, 1968. Sculpture.

Guston law

> Philip Guston, Law, 1968. Painting, acrylic on panel, 76 x 81 cm.

Joseph beuys intuition 1968 collection b

> Joseph Beuys, Intuition, 1968. Object, wooden box, pencil (signed), 30 x 20 x 6 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 38

> Kenneth Clark, "Civilisation: A Personal View", 1969. Book.

Image00005

> Ursula K. Le Guin, "The Left Hand of Darkness", 1969. Book, 10,7 x 18 x 1,7 cm.

1

> Desmond Morris, "The Human Zoo", 1969. Book, paper, ink, 23 x 15.5 x 2.8 cm.

Image 00011

> Documents of the IXth Council of the Afro-Asian People's Solidarity Organisation, Tripoli-Libya, 9-11 November 1970, 1970. Book, 13,5 x 19,6 x 1,2 cm.

Zegel2

> USSR postage stamps, 1970. Other, stamp, 4 x 3 cm.

Vvg0 24

> Progress through seperate development: South Africa in peaceful transition, 1970. Book, ink, paper, 13.3 x 20.2 x 1 cm.

Image00009

> Ayn Rand, "The Ayn Rand Letter", 1971. Other, 28 x 29,5 x 7,5 cm.

Image00005 %282%29

> Ayn Rand ed., "The Objectivist", 1971. Periodical, 21,5 x 14 x 1,1 cm.

Image00008 2

> Ursula K. Le Guin, "The Lathe of Heaven", 1971. Book, 14,5 x 21,6 x 2,3 cm.

Joseph beuys eurasienstab %c3%bcber den alpen 1971. edition staeck heidelberg. courtesy m hka %c2%a9 sabam %28belgium%29 2017

> Joseph Beuys, Eurasienstab über den Alpen, 1971. Miscellaneum, ink on paper.

Vvg0 17

> Ways of Seeing, 1972. Book.

Image00020

> Black Americans stay out of South Africa: a statement by Black Concern, 1972. Leaflet, ink, paper, 14 x 21.6 cm.

Image000301

> Leo Frobenius, "1873/1973. Une Anthologie", 1973. Book, 16,2 x 23,5 x 2 cm.

Image000067

> La Fabli dil Olda Korvo, 1973. Book, book, 21 x 15 cm.

 wim5089

> Joseph Beuys, COYOTE – I Like America and America Likes Me, 1974. Other.

Image00007

> Ursula K. Le Guin, "The Dispossessed", 1974. Book, 10,5 x 17,6 x 2,3 cm.

Berger mohr

> John Berger and Jean Mohr, "A Seventh Man: Migrant Workers in Europe", 1975. Book, 20,3 x 13,5 x 2,3 cm.

Image000055

> First Time in Moscow, 1975. Book, 16 x 21 cm.

Image000121

> The Fourth Meeting of the AAPSO Presidium: Brazzaville, People's Republic of Congo, July 27-30, 1976, 1976. Other, 17,5 x 24,2 x 0,8 cm.

Image00008 1

> Ursula K. Le Guin, "The Word for World is Forest", 1976. Book, 14,5 x 21,2 x 2,5 cm.

Image0005

> Ursula K. Le Guin, “Is Gender Necessary?", 1976. Book, 10,7 x 17,7 x 1,6 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 35.jpg

> Andy Warhol, from The American Indian series, 1976. Painting.

 wim7679

> Rasheed Araeen, Black Phoenix: Journal of Contemporary Art & Culture in the Third World, 1978-1979. Periodical.

Img 4072kop crop2

> Andy Warhol, Marilyn Monroe (Marilyn) - Reversal Series, 1978. Print, screenprint on hmp paper, 79×59 cm .

Oui

> Rasheed Araeen, Oui, 1978. Other.

Image00015

> Jean Raspail, "Le Camp des Saints", 1978. Book, paper, ink, 15.4 x 24 x 2 cm.

Vvg0 26

> Edward Said, "Orientalism", 1978. Book, paper, ink, 24 x 16.2 x 3.7 cm.

The voyqger book cover

> Carl Sagan, "Murmurs of Earth: The Voyager Interstellar Record", 1978. Book, paper, ink.

 wim7706

> Human Events, Vol. XXXVIII, no. 1-52, 1978. Book, ink, paper, 28 x 35.5 x 6.5 cm.

Vvg0 30

> Jean-François Lyotard, "La Condition Postmoderne", 1979. Book, 21,9 x 13,2 x 0,9 cm.

H%c3%b6fer t%c3%bcrken in deutschland

> Candida Höfer, Türken in Deutschland 1979, 1979. Photography, slide projection with 80 colour slides.

Toliveaboveall

> Danny Matthys, Vivre d'Abord [To Live, Above All], 1979. Photography, photo, paper, 71 x 129 cm, 115 x 135 cm, 74.5 x 122.5 cm.

Vvg0 21

> Julia Kristeva, "Pouvoirs de l’Horreur. Essai sur l’Abjection", 1980. Book, 14 x 20,5 x 1,7 cm.

Beuys2

> Joseph Beuys, Joseph Beuys, "Unternehmensverband. Aufruf zur Alternative A3W FIU", 1980. Book, paper, ink, 24.2 x 16.3 cm.

Vvg0 38

> Non aux Oranges Outspan d'Afrique du Sud, 1980. Other, ink, paper.

H%c3%bcseyin bahri alptekin exhibition m hka20015 photom hkaclinckx1012 7

> Hüseyin Bahri Alptekin, Global Digestion , 1980-2007. Print, digital prints mounted on forex, 145 x 935 cm (installation sizes), 9,5 x 15 cm (each).

Deleu,%200018%20luc,%20schaal%20en%20perspectief,%20tekening%201988%20foto%20s

> Luc Deleu, Schaal en Perspectief [Scale and Perspective], 1980. Sculpture, bristol cardboard, plastic, 80 x 80 x 80 cm.

Deleu,%200017%20luc,%20schaal%20en%20perspectief,%20tekening1988%20foto%20s

> Luc Deleu, Schaal en Perspektief [Scale and Perspective], 1980. Drawing, ink, paper, 880 x 760 mm.

Cat andy warhol signature 1 dollar collection m hka

> Andy Warhol, Dollar Bill , 1981. Other.

Pan am book 135 a

> Laszlo Glozer, Westkunst - Zeitgenössische Kunst seit 1939, 1981. Book, ink, paper, 24.4 x 20 cm, 524 p, language : German, publisher : Museen der Stadt Köln/DuMont Buchverlag, Köln, ISBN : 3-7701-1292X.

 wim5068

> Andy Warhol, Dollar Sign (reprint 2013), 1982. Print, 4 silkscreen prints, 39.6×50.5 cm.

Image000122

> Kim Il Sung, "On the Non-Aligned Movement", 1982. Book, 12,9 x 19 cm.

Ronald reagan speaks to yaf members and supporters

> Ronald Reagan Speaks to YAF Members And Supporters, 1982. Other, flexi-disc, 33 ⅓ rpm.

Vvg0 31

> Benedict Anderson, "Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism", 1983. Book, 13,4 x 20,2 x 1,2 cm.

Image00037

> Luambo Makiadi et Le T.P.O.K. Jazz, "Candidat Na Biso Mobutu", 1984. Other, 12" vinyl, 31 x 31 cm.

Primi

> "Primitivism" in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, 1985. Book, ink, paper, 23.5 x 31.5 x 3 cm.

Tlunh%20datsi jimmie%20durham 1985

> Jimmie Durham, Tlunh Datsi, 1985. Sculpture, skull, feathers, turquoise, acrylic paint, shells, wood, 103 x 91 x 81 cm.

Rushdie

> Salman Rushdie, "The Satanic Verses", 1988. Book, 21 x 29.7 x 7 cm.

The other story cover

> Rasheed Araeen, The Other Story: Afro-Asian artists in Post-War Britain, 1989. Book.

Image00018

> Judith Butler, "Gender Trouble", 1990. Book, 15 x 22,7 x 1,2 cm.

Gender2

> Camille Paglia, "Sexual Personae: Art and Decadence From Nefertiti to Emily Dickinson", 1990. Book, paper, ink.

2020 monoculture photo m hka cc 28 decade

> The Decade Show: Frameworks of Identity in the 1980s, 1990. Book.

Vvg0 28

> James Davison Hunter, "Culture Wars: The Struggle to Define America", 1991. Book, paper, ink, 16 x 24 x 3.5 cm.

Vvg0 32

> Francis Fukuyama, "The End of History and the Last Man", 1992. Book, paper, ink, 24 x 16 x 3 cm.

Stilinovic an artist who cannot speak

> Mladen Stilinović, An Artist Who Cannot Speak English is No Artist, 1992. Other.

 wim5104

> Catherine Opie, Portraits: Chloe / James / Pig Pen , 1993-1997. Photography.

Image000292

> L. S. Senghor, "Liberté 5: Le Dialogue des Culture", 1993. Book, 14 x 20,5 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 28 decade2

> 1993 Whitney Biennial Exhibition, 1993. Book.

Cat fgt 4

> Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Nobody Owns Me), 1994. Multiple.

Vvg0 29

> Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order", 1996. Book, paper, ink, 24 x 16.3 x 2.8 cm.

Kerry james marshall photo m hka 3

> Kerry James Marshall, Untitled, 1998-1999. Print, ink, paper, 12 x (250 x 122 cm).

Kerry james marshall exhibition view photo m hkaclinckx24

> Kerry James Marshall, Untitled, 1999. Print, colored woodcut on paper, a.p. - out of 4 editions, 220 x 1545,6 cm (12 parts, each 250 x 128,3 cm).

Blandy from the underground

> David Blandy, From the Underground, 2001. Video.

M hka monoculture installation view2

> Matti Braun, Bunta Garbo, 2002. Installation.

Image00017

> Clifton and Karl Kroeber, "Ishi in Three Centuries", 2003. Book, paper, ink, 2.6 x 15.3 x 22.7 cm.

Image00014

> Bat Ye'or, "Eurabia: The Euro-Arab Axis", 2005. Book, paper, ink, 22.9 x 15.3 x 2.3 cm.

Meessen the intruder

> Vincent Meessen, The Intruder, 2005. Video.

Venkov i wanted to be happy

> Dimitri Venkov, I wanted to be Happy in the USSR, 2007-2020. Video.

Harsha,%20n.s.,sensual,%202007%20photo%20clinckx 7

> N S Harsha, Sensual, 2007. Installation.

2020 matti brown monoculture photo m hka cc

> Matti Braun, Pierre / Pierre Pierre, 2009-2010. Installation.

 wim7987kopie

> Jonas Staal, Freethinkers Space Continued, 2012. Maquette.

Storihle the stonewall nation

> Sille Storihle, The Stonewall Nation, 2014. Video.

 wim4454 copy

> Оксана Шачко / Oksana Shachko, Без назви (Розіп’ятий Ісус з ерекцією з серії «Іконоборство») / Untitled (Crucified Jesus with the Erection from Iconoclast series), 2016. Painting, tempera, egg yolk, gold leaf, wood, 33 x 23.5 cm.

Jght d45 white suprematism 2016

> Jos De Gruyter & Harald Thys, White Suprematism, 2016. Drawing, ink, wood, cardboard, plexi, 147 x 147 cm.

Van harskamp pdgn

> Nicoline van Harskamp, PDGN, 2016. Other.

Mhka monoculture mijnnaamistaal lres 4239 copy

> Nicoline van Harskamp, My Name is Language, 2018. Performance.

Life of faith

> Maryam Najd , Life of Faith, 2018. Painting.

Augustijnen imb%c3%a9ciles de tous les pays 2

> Sven Augustijnen, Imbéciles de tous les pays unissez-vous!, 2018. Other.

Monoculture

> Ibrahim Mahama, On Monumental Silences, 2018. Sculpture, rubber, 210 x 60 x 80 cm.

Cat

> Åsa Sonjasdotter, Cultivated Stories, 2019. Film.

 wim5002

> Vincent Meessen, How to Spin a Bad Yarn, 2020. Installation, cotton, wood, (4x) 305 x 70 cm.

 wim5166

> Public Movement , Imagine this museum is a country and in this country there is a museum, 2020. Other.

2020 monoculture photo m hka cc 0 18

> Maryam Najd , Grand Bouquet II , 2020. Painting.

White cube

> Renzo Martens, White Cube, 2020. Audio and visual equipment, video.

 wim4369

> Haseeb Ahmed, Ummah HQ, 2020. Installation.

 wim7720  copy

> Schoolstrijd artefacts from KADOC . Poster.

Image00019

> The Deceived Testify. Concerning the Plight of Immigrants in Israel. Book, 16,5 x 10,5 cm.

Image00017

> European Security - Problem No.1. Book, 16,5 x 10,5 cm.

Image00013

> In a Close-knit Family of Nations. Book, 16,5 x 10,5 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 4

> Mass-Produced Reproductions of Soviet Paintings. Other.

 wim7855

> OSPAAAL Posters. Poster.

Hofer cat 2453.001 b

> Karl Hofer, Mannen aan tafel. Painting.

George grosz der schriftsteller walter mehring 1926

> Georg Grosz, Der Schriftsteller Walter Mehring. Painting.

Image000161

> Himnos De Lucha. Other, vinyl, lp.

Image 00012

> Tricontinental. Periodical.

Image00022

> V. Rimalov, "Economic Cooperation Between the USSR and Underdeveloped Countries". Book, 20 x 13 x 1 cm.

Image000044

> Universal Declaration of Human Rights approved by the General Assembly of the United Nations, Paris, 10 December, 1948 . Other, paper, 16,5 x 23 cm.

Sovzegelb 2

> Reichsnärhrstand. Blut und Boden. Other, paper, ink, 2.5 x 2.5 cm.

Magiciens

> Magiciens de la Terre. Book, paper, ink.

Image000066

> Extracts from the "Soviet Philosophical Dictionary". Other, paper, ink.

6108

> Carl Hagenbeck's Tierpark in Stellingen. Samojeden mit Renntierschlitten. Postcard, postcard, 14 x 8,5 cm.

Vvg0 33.1

> Don't let them brainwash your children with alien propaganda. Article, ink, paper, 13.8 x 7.3 cm.

Esperanto2

> Set of 6 Esperanto "L Espero de L. L. Zamenhof" Postcards. Other, postcard, 9 x 14 cm.

Geen foto

> De SS-Man. Kampblad voor de Algemeene Schutscharen Vlaanderen. Article.

2020 papa ibra tall monoculture

> Papa Ibra Tall, Semeuse d'étoiles. Other.

2020 monoculture photo m hka cc 29

> Lynette Yiadom-Boakye, Nourish the Talented. Painting.

Picture1

> Оксана Шачко / Oksana Shachko, Untitled. Painting.

M hka monoculture rama

> Carol Rama, Marta La Cagona. Painting, watercolour on paper, 24 x 18 cm.

2020 monoculture photo m hka cc 4

> Charlotte Posenenske, Square Tubes, Series DW. Installation, cardboard.