LODGERS #9 Hotel Charleroi

Muhkarleroi2

Event

M HKA, Antwerp

04 February 2017 - 30 April 2017

Het LODGERS-programma is een samenwerking tussen AIR Antwerpen en het M HKA. Samen nodigen ze een aantal van de meest fantasierijke artistieke initiatieven uit om de tentoonstellingsruimtes op de 6e verdieping van het M HKA te komen bezetten. Het programma biedt organisaties en initiatieven die zich specifiek toeleggen op productie en commissie-opdrachten, maar geen eigen presentatieruimte hebben, een unieke kans om zich tot het publiek te richten. De LODGERS kunnen uitgevers, commissie-agentschappen, onderzoeksinitiatieven, labels, collectieven, discussieplatformen of andere initiatieven zijn die experimenteren met artistieke praktijk en geïnteresseerd zijn om in Antwerpen te wonen, te werken of te experimenteren.

Alle LODGERS uit de "Eurocore" – de gecombineerde regio van de Benelux en het Rijnland zijn welkom. 

Gratis toegang om onze LODGERS te bezoeken. Kom langs!

Het LODGERS programma wordt gecureerd door Nav Haq, Senior Curator in het M HKA en Alan Quireyns, artistiek directeur bij AIR Antwerpen.

HOTEL CHARLEROI is een toegepast onderzoeksproject dat in Charleroi, de grootste stad van Wallonië (BE), geïnitieerd werd door beeldend kunstenaars Adrien Tirtiaux, Antoine Turillon en Hannes Zebedin. Tussen 2010 en 2014 nodigde HOTEL CHARLEROI meer dan 100 kunstenaars uit voor informele residenties in Charleroi. Ook werden jaarlijks tentoonstellingen georganiseerd in publieke of semi-publieke ruimtes, die een lokaal en internationaal publiek samenbrachten.

Elk jaar zette HOTEL CHARLEROI een nieuw onderzoeksgebied op. Zo werden nieuwe waardevolle locaties in de stad gevonden en als artistiek labo gebruikt om kritische uitspraken te doen over de post-industriële ontwikkelingsstrategieën van de stad. Wat andere projecten betreft, was er LE CHANT DES POSSIBLES ('de zang van het mogelijke') dat talrijke non-lieux of 'niet-plaatsen' rond de ringweg van de stad innam (2011) en VILLE EN ABÎME ('stad in afgrond') dat 60.000 m2 van het verlaten 'Palais des Expositions' in beslag nam (2012). LA FORCE DU CHANGEMENT ('de kracht van de verandering') stelde gedurende één weekend een Winterschool voor op de bouwsite van een reusachtig winkelcentrum in het oude centrum van de stad (2014).

De uitnodiging van het M HKA om deel te nemen aan het LODGERS-programma biedt HOTEL CHARLEROI de mogelijkheid om te reflecteren op de erfenis van zowel de vijf jaren intensieve activiteit als op de tweejarige onderbreking. Tijdens de residentie worden vragen gesteld, zoals: wat blijft? Is het mogelijk om de site-specifieke, vaak performatieve aanpak van artistieke acties die plaatsvonden in Charleroi te vertalen naar een museale context? Biedt een institutionele context de juiste voorwaarden om te reflecteren over een project dat ingebed was in de ruwe omstandigheden van een openbare ruimte? Welke onderdelen van de artistieke analyse van de sociale context van Charleroi blijven relevant als je niet in Charleroi bent?

De voortdurende blootstelling aan deze vragen zette de HOTEL CHARLEROI-kunstenaars aan tot het plannen van een heropvoering van enkele werken die plaatsvonden in Charleroi tussen 2010 en 2014. De oorspronkelijke acties zullen gepresenteerd worden aan de hand van een traditionele documentatieopstelling in de LODGERS-ruimte. Daarnaast worden de acties opnieuw uitgevoerd en geherinterpreteerd tijdens twee momenten: op zondag 02.04.2017 en tijdens het heropeningsweekend in het M HKA, dat plaatsvindt van 27.04.2017 tot 30.04.2017.

Ontmoet onze LODGERS en werk mee aan hun activiteiten.

Meer informatie is te vinden op: www.hotelcharleroi.com

Media View all