M HKA gaat digitaal

Met M HKA Ensembles zetten we onze eerste échte stappen in het digitale landschap. Ons doel is met behulp van nieuwe media de kunstwerken nog beter te kaderen dan we tot nu toe hebben kunnen doen.

We geven momenteel prioriteit aan smartphones en tablets, m.a.w. de in-museum-ervaring. Maar we zijn evenzeer hard aan het werk aan een veelzijdige desktop-versie. Tot het zover is vind je hier deze tussenversie.

M HKA goes digital

Embracing the possibilities of new media, M HKA is making a particular effort to share its knowledge and give art the framework it deserves.

We are currently focusing on the experience in the museum with this application for smartphones and tablets. In the future this will also lead to a versatile desktop version, which is now still in its construction phase.

Tentoonstelling: Angels of History – Moscow Conceptualism and its Influence

MuHKA, Antwerpen

17 September 2005 - 27 November 2005

Monroe  starz 2005 photo m hkaclinckx 11 ©image: M HKA

De Russische kunstscène - die vanaf het begin van de 20ste eeuw een voortrekkersrol speelde in de avant-garde - werd onder het communistische regime gedwongen in het keurslijf van het officiële staatsapparaat. Het sociaal-realisme zette er jarenlang de toon. Onder impuls van de kunstenaars van het ‘Moscow Conceptualism’ werd de kunst niet alleen opnieuw een instrument van kritiek, maar bovendien – en belangrijker – een mogelijk alternatief. De Russische kunst kreeg aldus haar autonomie terug. Dit ‘angelieke’ moment – deze tweede avant-garde – is tot op de dag van vandaag een duidelijke referentie voor de hedendaagse kunstpraktijk in Rusland. Meer nog, het fenomeen ‘Moscow Conceptualism’ vormt de rode draad in de geschiedenis van de Russische hedendaagse kunst van de jaren ‘60 tot de late jaren ’80 en blijft tot op heden een leidraad voor Russische kunstenaars. De tentoonstelling ANGELS OF HISTORY biedt een overzicht van deze tweede Russische avant-gardegolf. Naast een documentaire sectie is de tentoonstelling opgesplitst in drie delen waarbij ze focust op werk van sleutelfiguren uit de verschillende periodes. De tentoonstelling opent met een remake van de cruciale expositie COLLECTIVE ACTIONS die curator Joseph Backstein in 1992 realiseerde. Hierin krijgen we een overzicht van de belangrijkste performances van de groep, waarin ANDREI MONASTYRSKY –spilfiguur van de beweging - een sleutelrol speelde. Het eerste ‘hoofdstuk’ omvat verder werken van de belangrijkste grondleggers van de beweging. Kunstenaars als ERIK BULATOV, VITALY KOMAR & ALEXANDER MELAMID, ILYA & EMILIA KABAKOV, die hun artistieke carrière startten in een compleet informeel klimaat. Van hen worden zowel belangrijke historische werken – zoals vroege, nooit eerder in België getoonde, schilderijen van ILYA KABAKOV – als hedendaags werk getoond. In het tweede deel toont het M HKA werken van de zogenaamde derde en vierde generatie kunstenaars. In deze ‘rubriek’ wordt ruim aandacht besteed aan de figuur van KONSTANTIN ZVEZDOCHOTOV en de groep MUKHOMOR en zullen er ook sleutelwerken te zien zijn van VADIM ZAKHAROV en YURI ALBERT. Verder komt ook het collectief INSPECTION MEDICAL HERMENEUTICS aan bod, alsook een aparte presentatie van werk van een van de stichtende leden van het collectief nl. PAVEL PEPPERSTEIN. Met de hierboven vermelde kunstenaars eindigt het hoofdstuk ‘Moscow Conceptualism’ als dusdanig. Zonder de basis die gelegd werd door deze groepering kunnen we ons echter moeilijk de aanpak voorstellen van de kunstenaars actief in de jaren ’90 en tot op heden. Het derde ‘hoofdstuk’ belicht dan ook een aantal kunstenaars uit de jaren ‘90: VLADIMIR DUBOSSARSKY en ALEXANDER VINOGRADOV, OLEG KULIK, VLAD MONROE en ANATOLY OSMOLOVSKY, die met hun attitude en artistieke strategieën een link leggen tussen dit tijdvak en eerdere periodes. De expo eindigt met werk van IRINA KORINA en van de BLUESOUP GROUP, die in een totaal veranderde context de essentie van de houding van de ‘Moscow Conceptualists’ in een nieuwe vorm gieten.

Verberg deze beschrijving

Media

Aohuitnodiging

>Uitnodiging opening

Dsc 4705

>Zaalzicht

Dsc 5020

>Zaalzicht met 'Starz' door Vlad Monroe

Kabakov photo clinckx

>Zaalzicht met 'August 20th, 1968' door Ilya & Emilia Kabakov

Monroe  starz 2005 photo m hkaclinckx 11

>detail van 'Starz' door Vlad Monroe

563monroe,%20vlad,%20pirate%20tv,%201991 1994%20still5

> Vladislav (Vlad) Monroe , Pirate TV, 1990. Video, monitor, frame, dvd, 00:32:00 min, 77 x 95 cm.

321kabakov,%20ilya%20%20and%20emilia,%20%20august%2020th,%201968%20,%202000%201fotoa4avzw

> Ilya & Emilia Kabakov , August 20th, 1968, 2000. Installation, mixed media, variable dimensions.

Geen foto

> Bart De Baere, Joseph Backstein, Angels of History - Moscow Conceptualism and its Influence, 2005. Book, ink, paper, 28 x 23.1 cm, 96p., language : English, publisher : Europalia, Brussel & Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen & Mercatorfonds, Brusel.

Dsc 4691

> Vladislav (Vlad) Monroe , StarZ, 2005. Installation, photograph on canvas, paper, 10 x (320 x 237 cm), 3 x (75 x 75 cm), 20 x (76 x 60 cm), 20 x A2, 5 x A3, 244 x A4, 54 x A3, 135 x (15 x 20 cm).