EEN NON-U-MENTALE GESCHIEDENIS VAN HET M HKA – Deel 1: Stichting Gordon Matta-Clark

Event

M HKA, Antwerp

02 May 2021 - 29 August 2021

De Vlaamse museumwereld blijft in beweging, maar de berichtgeving in de media omtrent deze vernieuwingen focust bijna uitsluitend op architecturale bekommernissen, terwijl er veel meer aan de basis ligt van een museum. Om dit te doorgronden, blikken we terug op de geschiedenis van het M HKA.

In 1977 nodigt het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) Gordon Matta-Clark (1943-1978) uit om een project te realiseren in een leegstaand kantoorgebouw tegenover het Steen in Antwerpen. Het werk, Office Baroque, kadert binnen het Rubensjaar 1977 en verwijst naar het faillissement van een rederij en de leegstand van het gebouw waarin het gevestigd was. Office Baroque maakt deel uit van Matta-Clarks reeks van zogenaamde 'cuttings'.

Wanneer Gordon Matta-Clark in 1978 op 35-jarige leeftijd sterft, wordt de Stichting Gordon Matta-Clark (1979-1985) opgericht om Office Baroque, het enige nog bestaande ‘cutting’-werk van de kunstenaar, te redden van de sloop. Vele kunstenaars schenken werk aan de Stichting. Helaas mislukt de reddingspoging en het werk van verschillende kunstenaars wordt terug opgeëist. Sommige blijven achter hun schenking staan en hopen hiermee de oprichting van een museum van hedendaagse kunst in Antwerpen te steunen. Zo vormt de Stichting Gordon Matta-Clark een belangrijke link tussen het ICC en de uiteindelijke oprichting van het M HKA. De 182 werken van de Stichting liggen aan de basis van de M HKA-collectie en benadrukken de internationale solidariteit en het politieke draagvlak van de kunstenaars.

In deze presentatie worden 34 bekende en minder bekende werken getoond die mee de oorsprong en identiteit van het M HKA hebben bepaald, aangevuld met relevante documenten die ons terugvoeren naar het einde van de jaren zeventig en de jaren tachtig.


Mijn hoop voor een project in Antwerpen zou zijn om een 'non-u-mentaal' werk te voltooien waarvan de stad na de realisatie nog een zekere tijd zou kunnen genieten. (Gordon Matta-Clark in een brief aan Flor Bex, 1976)

Deze presentatie kadert in een groter programma dat het oeuvre van de kunstenaars verbonden aan het ICC in relatie tot hun werk in de M HKA-collectie wil belichten. Daarnaast onderzoekt het de programmatie van het ICC vanuit het perspectief van het ICC-archief, dat ook door het M HKA wordt beheerd. In deze reeks wordt de ‘non-u-mentale’ benadering voortgezet als methode om over het museum na te denken: het gaat minder om monumentaliteit en meer om de vooruitgang van ons begrip van de kleine dingen, steeds gericht op ontdekkingen.
 

3D Scan:
Ontdek hier de 3D scan van de presentatie.


Tweede presentatie: EEN NON-U-MENTALE GESCHIEDENIS VAN HET M HKA – Deel 2: Wat gehoord moet worden
Derde presentatie: EEN NON-U-MENTALE GESCHIEDENIS VAN HET M HKA – Deel 3: Klassiek terugspoelen

Items View all

Media View all

Actors View all

Ensembles View all