Urban Landscape

Pha470 02 s1

Ensemble

STEDELIJK LANDSCHAP

Dit thema kwam op in onze gedachten toen we Chryssa, Guillaume Bijl en Johanna Kandl aan elkaar koppelden.

‘Landschap’ is een term geworteld in de natuur en haar ongerepte weergave terwijl ‘stedelijk’ verwijst naar de door de mens gemaakte structuren en gedragingen die het stadsleven besturen. Strikt gesproken is het stedelijk landschap een oxymoron of een spottende term die de architecturale megastructuren omschrijft die het uitzicht op het land tenietdoen. Toch is het stedelijk landschap in feite het landschap van het begin van de moderne periode. Het idee van een stedelijk landschap, besmet met de tekens van haar inwoners, illustreert niet alleen de overgang van de bevolking van landelijke naar stedelijke centra maar is ook een voorbeeld van het verschuivende paradigma in kunst, van een voorstelling van het ideale tot een weergave van de werkelijkheid.

Chryssa ontwierp haar lichte beeldhouwwerken vanuit haar ervaringen met China Town in New York, Bijls beeldhouwwerken sluiten dan weer beangstigend dicht aan bij de maatschappelijke ruimte en Kandls werken vestigen de aandacht op de moeilijke levensomstandigheden in grensgebieden.

Items View all

Actors View all