TEXTS

Test

Ensemble

De tekstuittreksels/fragmenten die volgen, representeren een kleine steekproef van de publicatie-output van de projectleden. Ze zijn afkomstig uit de volgende boeken:

• H. Van Gelder (ed.), Allan Sekula. Ship of Fools / The Dockers’ Museum (Leuven, Leuven University Press, 2015)

• N. Setari en H. Van Gelder (ed.), Allan Sekula: Mining Section (Bureau des mines). Collaborative Notes (Gent, AraMER, MER. Paper Kunsthalle, 2016), die de gelijknamige onderzoekspresentatie vergezelde die gecoördineerd werd door het Lieven Gevaert Research Centre for Photography, Art, and Visual Culture (LGC) in samenwerking met het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen.

Vertaling door Steven Tallon.

Items View all

Actors View all