Perfection

Untitled122

Ensemble

"I have never done a perfect thing and I am aware of the questionability of the notion of perfection of an idea that I perceive or of the idea of pure ideas."

Enkel in ons brein zijn wij in staat een idee te vormen van iets dat perfect is. Byars is zich bewust van het feit dat hij er nooit in zal slagen de idee van het perfecte, dat louter cognitief bestaat tastbaar te maken. Voor James Lee Byars blijft perfectie altijd een voorstel. Desalniettemin, moeten wij zijn kunst begrijpen als een veruitwendiging van zijn concepten over perfectie. Zijn kunst is voor hem het medium om zijn zoektocht visueel voor te stellen. Tegelijkertijd herinneren zijn acties, voorwerpen of installaties ons aan de ongrijpbaarheid van perfectie.

Items View all

Actors View all