M HKA_DEFAULT_PUBLICATIONS

Jd cover press 070512

Ensemble

Sinds eind 2002 heeft het M-HKA het klassieke pad van de museale catalogi verlaten. Het M-HKA zoekt veeleer naar opportuniteiten om interessante 'flankerende' publicaties aan zijn tentoonstellingsprogramma te koppelen, eventueel in co-productie, bij voorkeur met een uitgeverij. Het M HKA kan hierbij wel een aantal expertises inbrengen. 
Inhoudelijk streeft het naar een samenwerking met externe auteurs van hoog niveau en wil het daarnaast ook aandacht hebben voor kunstenaarsteksten en voor de mogelijkheden van het boek als drager van documentatie en informatie - mogelijk zelfs als virtuele tentoonstellingsruimte. 
Het M-HKA gaf van 2003 tot 2007 het driemaandelijkse mediatijdschrift AS uit, en is sinds de opheffing van AS één van de mede-uitgevers van het internationale, Engelstalige kunsttijdschrift Afterall. Om (onder meer) aan de behoeften en vragen van een lokaal Nederlandstalig publiek te blijven voldoen geeft het M-HKA de onregelmatig verschijnende AS-cahiers uit. 
In een kleinere reeks reflexieve publicaties die de afgelopen jaren als nieuwjaarswensen hebben dienst gedaan, heeft het M HKA onder meer teksten van Boris Groys, Vivian Liska, Pascal Gielen, Dieter Roelstraete, Rosi Braidotti en Isabelle Strengers.

Items View all

Actors View all

Ensembles View all