GEWELD | VIOLENCE

Media: Stigmata Return to media overview

Courtesy of the artist

Els Dietvorst, Stigmata, 2018