Yang Zhenzhong

° 1968

Leeft in Shanghai (CN), geboren in Hangzhou (CN).

Yang Zhenzhong (°1968) begint na een studie textielvormgeving en schilderkunst in 1995 met fotografie en video te werken. Een van zijn eerste mature werken was Lucky Family (1995), een reeks foto's van een haan, een kip en een hoop kuikens die verschillende familienormen illustreerden (en daarmee commentaar leverden op China's één-kind-beleid).

Yang karakteriseert zichzelf en zijn praktijk als 'inconsistent', wat natuurlijk ook geformuleerd kan worden als 'veelzijdig'. Hij is een belangrijke figuur in de kunstscène van Shanghai. Hij heeft de ontwikkeling ervan niet alleen als kunstenaar beïnvloed, maar ook als curator. Zo organiseert hij sinds het einde van de jaren negentig tentoonstellingen samen met andere invloedrijke kunstenaars. Deze projecten hebben een positief effect op de kunstscène van Shanghai en helpen de kunstenaar bij zijn internationale profilering.

Een van de terugkerende thema’s in het werk van Zhenzhong is het verlangen om de vele tegenstellingen en ongelijkheden in de maatschappij te benadrukken. Daarnaast wil hij de (mis)perceptie van ruimte en de daaraan gekoppelde politieke en psychologische toe-eigening achterhalen.

In zijn werk onderzoekt hij ook het menselijke lichaam en hoe het op de drempel van het millennium zou kunnen gedacht en uitgebeeld worden. De disciplinaire collectivistische ideologie van het regime van Mao was plaats aan het ruimen voor meer fluïde, maar niet minder interessante sociale zeden, die een reactie waren op de nieuwe rol van China in het mondiale kapitalisme.

Items View all

Events View all

Ensembles View all