Pierre Huyghe & Philippe Parreno

1p pierre huyghe philippe parreno

Pierre Huyghe (°1962) & Philippe Parreno (°1964)

Ze behoren tot dezelfde generatie, hebben samengewerkt, en delen soortgelijke bezorgdheden. Zowel de ene al de andere reflecteert over de betekenis van wat een tentoonstelling is, over de status van het kunstwerk, de positie van de kunstenaar, de rol van de bezoeker, de invloed van de tijd; de betekenis van er-zijn. En ze maken werken, die de vragen en antwoorden in de geschiedenis van de hedendaagse kunst bevragen.

Items View all

Events View all

Ensembles View all