Perry Roberts

° 1954

Geboren in Newcastle (), leeft in Antwerp ().

(°1954, Verenigd Koninkrijk) behaalt zijn master in de schone kunsten aan Goldsmiths’ College, Londen in 1989. Sinds 1995 woont en werkt hij in Antwerpen. Zijn artistieke praktijk speelt zich af op uiteenlopende terreinen: abstracte teken- en schilderkunst, architecturale ingrepen in de publieke ruimte, taal-typografische muurschilderingen en meubeldesign. Al deze disciplines staan los van elkaar, maar worden door de kunstenaar benaderd met een identieke zorgvuldigheid en uitgepuurde eigenheid. Zijn werk is gedurende vele jaren geëvolueerd en manifesteert zich in verschillende media, maar onderzoekt consequent de relatie tussen abstractie, architectuur en taal, wat resulteert in een bijzonder divergent oeuvre met een raadselachtige diepgang.

Items View all

Events View all

Ensembles View all