Нікіта Кадан / Nikita Kadan

Nikitakadan

° 1982

Leeft in Kyiv (UA), geboren in Kyiv (UA).

Interdisciplinair kunstenaar Nikita Kadan tekent, schildert en maakt installaties. Kadan was aanvankelijk lid van de Oekraïense kunstenaarsgroep R.E.P. (Revolutionary Experimental Space). Hij werkt vaak samen met architecten, mensenrechtenactivisten en sociologen. Kadan richt zijn blik altijd op de duistere en sinistere aspecten van het verleden en hoe daarmee wordt omgegaan. Zelfs als er, zoals vaak, geen spoor van bloedvergieten is, weet hij vormen van onderdrukking en marteling haarscherp in beeld te brengen. Hij onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om gebeurtenissen in al hun complexiteit zichtbaar te maken. Ondanks de sociaal-politieke motieven die aan zijn werk ten grondslag liggen, getuigen zijn tekeningen ook van een fascinatie voor de menselijke vorm zelf  – zelfs wanneer die vorm wordt gepresenteerd in de context van verminking, marteling, pijn en sadisme.

Om de verschrikkingen van het verleden zichtbaar te maken – elementen die hij vaak integreert in zijn installaties, soms overschildert of opnieuw schildert – baseert Nikita Kadan zich niet alleen op historische beelden, medische handleidingen en foto's, maar put hij ook uit beelden van de dagelijkse realiteit van die onheilsoorden. Zo krijgt zijn bevraging een bredere betekenis voor de samenleving. Ze wil laten zien hoe de gruweldaden uit het verleden nog steeds zichtbaar (en voelbaar) aanwezig zijn in het hier en nu. Kadan toont niet alleen hoezeer hij zelf worstelt met cultuur, erfgoed en patriottisme, maar laat vooral zien hoe de schadelijke gevolgen van het misbruik van deze begrippen de loop van het leven – en bij uitbreiding van de geschiedenis zelf – blijven bepalen. Hij brengt reflecties samen over de verontrustende en vooral gewelddadige geschiedenis van zijn volk, zijn land en de hele voormalige Sovjet-Unie.

 

Items View all

Events View all

Ensembles View all