Michèle Matyn

° 1978

Werkt in Antwerpen (BE), geboren in Wilrijk (BE).

Michèle Matyn (°1978) heeft een veelzijdige praktijk ontwikkeld die fotografie, sculptuur, installatie en performance omvat. Haar werk is een reflectie op de wijzen waarop culturele constructies als folklore, mythen en rituelen in diverse samenlevingen tot stand komen, met name via de perceptie van de natuur en de interactie ermee.

De kunstenares vertrekt vanuit de overtuiging dat alles wat ons omgeeft min of meer bezield is. Ze zoekt niet specifiek naar hogere spirituele krachten, maar toont wel aan dat de menselijke ziel gevoelig en ontvankelijk is voor impressies, stemmingen of ervaringen die niet rationeel geduid kunnen worden, maar wel rechtstreeks verbonden zijn met de ziel van de natuur.

Het beeldend werk van Matyn vat vaak aan met een reis naar onbekende visuele locaties die weinig tekenen vertonen van menselijk ingrijpen. Zo stoot ze op de soorten plaatsen en situaties die als inspiratie zouden kunnen fungeren voor volksgeloof, vaak ontstaan uit een drang het onverklaarbare te verklaren. Matyn gaat op zoek naar de menselijke omgang met het landschap en probeert vanuit een eigen blik deel te nemen aan de rituelen die daarbij horen. Ze eigent zich de rituelen toe door op een lichamelijke manier pure materialen te manipuleren en te herwerken en opnieuw op te voeren in eigen riten. Haar werken bevinden zich op het spanningsveld tussen menselijke waarneming en het bovennatuurlijke.

Items View all

Events View all

Ensembles View all

Media View all