MEI-MEI SONG

Imageedit 4 6409350611

° 1966

Werkt in Taipei (TW), leeft in Taipei (TW), geboren in Taipei (TW).

Mei-Mei Song is assistent professor aan het Graduate Institute of Futures Studies, Tamkang University, Taipei. Met een doctoraat in de Pedagogie aan de Columbia University, New York specialiseert professor Song zich in de toekomst van opvoedkunde en globalisering. Ze heeft gepubliceerd over thema’s zoals beelden van de toekomst, duurzaamheid aan universiteiten of het inbedden van denken over toekomsten in hoger onderwijs. Ze zet zich in voor het samengaan van ‘foresight’ met andere disciplines zoals ingenieurswetenschappen, architectuur en stadsplanning om gunstige toekomsten te creëren voor Taiwan – en de hele mensheid. Professor Song is ook directeur van het Center for Futures Intelligence and Research (C-FAR) aan haar universiteit.

Het concept van een ware-kosten economie dat de basis vormt voor de presentatie van een toekomstig door technologie gedreven prijssysteem voor goederen van professor Song is een vaak onderzocht discipline scenario. De koopwaren worden geprijsd in euro en in Carbon Footprint Points, berekend aan de hand van het profiel van de consument. Time Machine (2017) van professor Song is een herwerking van haar spel met dezelfde titel. Het gaat uit van ‘terugkijken vooraleer vooruit te kijken’, een vaak gebruikt startpunt voor oefeningen rond toekomsten. Het doel van het rollenspel is de deelnemers versterken door ze vanuit het verleden te laten kijken naar een toekomst die ze al kennen (namelijk het heden).

Items View all

Events View all

Ensembles View all