Julius Koller

Julius koller morceaux choisis 1

1939 - 2007

Geboren in PiešŤany (Slovakia), overleden in Bratislava (Slovakia).

Július Koller (1939–2007, Slowakije) focust op de sociale stedelijke ruimte en de manier waarop individuen zich daarin tot elkaar verhouden. U.F.O.-naut J.K. is een lange reeks van fotografische documentatie die Koller toont in en rond zijn huis met diverse huishoudapparaten of sportgerief. U.F.O. kan voor elk project op een andere manier worden ontcijferd: bijvoorbeeld als Universal Futurological Orientation, of Universal-Cultural Fantastic Ornament. In het manifest Anti-Happening (System of Subjective Objectivity) beschrijft Koller zijn esthetische ingrepen in het alledaagse leven als een cultureel hervormen van het subject. Zijn werken kunnen worden geïnterpreteerd als anti-monumenten voor beweging en de vrijheid van meningsuiting.

Items View all

Events View all

Media View all